+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda İnönü Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İnönü Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler
  İnönü Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  2013-2014 İnönü Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler

  KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  a-Adayların mezun olduğu okuldan aldığı diploma’nın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez.)


  b-Aday 0.15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçiş ile yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alanda mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM) programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır)

  c- 6 adet 4,5 x 6 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

  d-Sadece Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Malatya Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için tam teşekküllü Devlet hastaneler ile üniversitelerin Araştırma hastanelerinden alınacak “Sağlık Kurulu Raporu”; istenmektedir. Diğer fakülte veya yüksekokullar için sağlık raporu istenmemektedir.

  e-“Normal öğretim katkı payı” veya ikinci öğrenim için yatırılması gereken “ikinci öğrenim ücreti”nin yatırıldığına dair banka dekontu.

  Kampuste kayıt yaptıracak öğrenciler, Öğrenci Katkı Payları veya İkinci Öğretim Ücretlerini, Kampus’teki Yapı Kredi Bankası Şubesinde sıra beklemeden yatırabilecektir.


  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

  Kayıt için bizzat başvurmanız gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.


  * Kayıt için istenen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

  * Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

  * Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptır-mayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

  Yukarıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokulları kazanan adaylar kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde yaptıracaktır.

+ Yorum Gönder