+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda Gümüşhane Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gümüşhane Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler
  Gümüşhane Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  2013-2014 Gümüşhane Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler


  1) Ön Kayıt Formu

  2) ÖSYM sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
  3) Öğrenim Belgesi;
  Lise veya Dengi Okul Diploması (Lise diplomasının aslı, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”)’nin aslı.
  Geçici Mezuniyet Belgesi (2012–20013 öğretim yılında orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanların lise müdürlüklerinden alacakları yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı)
  4) Öğrenim Ücretini Ödediğini Gösterir Banka Dekontu (İkinci Öğretim Öğrencileri için).
  (2013-2014 eğitim-öğretim yılı için Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkısının 1. taksiti Öğrenci numarası ile birlikte (Öğrenci Numarası, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte “oidb.gumushane.edu.tr” adresindeki “Öğrenci Numarası Sorgulama” menüsünden öğrenilecektir.) Halk Bankasının Türkiye’ de bulunan herhangi bir şubesine yatırılacaktır. (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılmıştır.) Karşılaştığınız bir sorun varsa mutlaka aşağıda belirtilen iletişim telefonlarından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaşınız.
  Not : Gündüz öğrencileri herhangi bir öğrenim katkı payı ödemeyecekler.
  5) 12 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 ebadında, son altı ay içinde, önden, sakalsız şekilde çekilmiş)
  6) Aşağıda belirtilen bölümler için Sağlık Raporu:
  Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı’na kayıt yaptıracak adayların;
  1) Boy ve kilosunu gösterir herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak onaylı belge. (Boy ve kilo ayrıca Üniversitemizde ölçülecek, şartları sağlamayanların kesinlikle kaydı yapılmayacaktır.)
  2) Bakınız 848’deki koşula uygun olarak Devlet Hastaneleri veya Tıp Fakültelerinden alınacak sağlık durumunu gösterir rapor.
  Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun ilk ve Acil Yardım Programı’na kayıt yaptıracak adayların Devlet Hastaneleri veya Tıp Fakültelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor.
  7) Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için)
  NOT : 1) Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracak adaylar lise diploması yerine Önlisans diplomasını getireceklerdir.
  2) Ders muafiyetinin ve sınıf intibakının yapılabilmesi için, transkriptini ve ders içeriklerini dilekçe ekinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. (Dilekçe örneği

+ Yorum Gönder