+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  2013- 2014 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler

  Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:


  a) T.C. uyruklu öğrenciler için;

  1) Lise veya dengi okul diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,

  2) ÖSYM sonuç belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,

  3) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

  4) Öğrenci katkı payı makbuzu,

  5) Dört adet vesikalık fotoğraf,

  6) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

  7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerce istenen diğer belgeler.

  b)Yabancı uyruklu öğrenciler için;

  1) Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmış lise diplomasının aslı veya noter onaylı örneği,

  2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) veya eşdeğer bir sınavın sınav sonuç belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı örneği,

  3) Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun noterlikçe onaylı sureti; Türkiye dışından gelen adaylar için Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan öğrenim vizesi,

  4) Öğrenci katkı payı makbuzu,

  5) Dört adet vesikalık fotoğraf,

  6) Not döküm belgesinin (transkript) aslı veya Türkiye dışından gelen adaylar için Türkiye’nin dış temsilciliklerince onaylı Türkçe örneği.

+ Yorum Gönder