+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda Celal Bayar Üniversitesi Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Celal Bayar Üniversitesi Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler
  Celal Bayar Üniversitesi Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  2013 Celal Bayar Üniversitesi Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Hakkında Bilgi


  1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (öğrencilerimizin, kendilerine daha sonra gerekli olabileceğinden, lise diplomasının fotokopisini kayda gelmeden önce almaları uygun olacaktır.)

  2) Online başvuru formu çıktısının imzalı hali (öğrenci tarafından imzalanacak)

  3) 6 adet 4.5x 6 (cm) boyutunda fotoğraf

  4) İkinci öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz (birinci öğretim öğrencileri harç yatırmayacaktır.)

  Salihli Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğrencileri diğer belgelerle birlikte: Kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmaya engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığının, erkek adayların 1.75 m’den, kız adayların 1.65 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması ve sabıka kaydının olmadığını belgelemesi gerekir.

  Üniversitemiz Harç Tahsilatı için İş Bankası ile çalışmaktadır. Katkı payı / Öğrenim ücretlerinde yapılacak olan değişiklikler buradan ilan edilecektir.

  ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini yurt genelinde herhangi bir İş Bankası Şubesinden veya İş Bankası ATM'lerinden T.C. Kimlik numaraları ile yatırabilirler.

  5) Adayın ÖSYS Sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

  Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirilen adayların yukarıdaki belgelere ek olarak getirecekleri belgeler:
  1) Transkript
  2) Lise diplomasının aslı
  3) Önlisans diplomasının aslı
  4) Ders içerikleri


  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
  1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
  2) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle onaylı örneği kabul edilir.
  3) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  4) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  5)Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

  KAYIT TARİHLERİ VE ADRESLERİ

  Fakülte/Yüksekokul Kayıt Tarihleri ve Yerleri

  Meslek Yüksekokulu Kayıt Tarihleri ve Yerleri

+ Yorum Gönder