+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Destanların ait oldukları milletlerin sosyal kültürel siyasi hakları hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Destanların ait oldukları milletlerin sosyal kültürel siyasi hakları hakkında bilgi
  destanların ait oldukları milletlerin sosyal kültürel siyasi hakları hakkında bilgi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap destanların ait oldukları milletlerin sosyal kültürel siyasi hakları hakkında bilgiler

  Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.
  Destanların ortak özellikleri:
  Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. Olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. Bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme (tanımlama) ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü içinde öyküye yer verilir. Törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılık hâkimdir. Destanlar temel olarak iki gruba ayrılır.
+ Yorum Gönder


destanların ait oldukları milletlerin sosyal kültürel ve siyasi hakları hakkında bilgi,  oğuz kağan ve gılgamış destanının milletlerin sosyal kültürel siyasi hakları,  gılgamış destanının ait olduğu milletin sosyal kültürel ve siyasi hakları