+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Erezyon ne demek , heyelan ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Erezyon ne demek , heyelan ne demek
  erozyon ne demek ? heyelan nedemek ? 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Erozyon, toprağı tutan bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu toprağın rüzgarın yağmurun vb. öğelerin etkisiyle aşınması olayıdır. Yani erozyonun sebebi bitki örtüsünün tahrip edilmesidir. Erozyon sonucu aşınan toprak baraj ve göllerin içine dökülerek baraj ve göllerin hacimlerini azaltır,erozyon sonucu toprağın verimli kısmı kayarak tarımda verim oranı düşer.
  Heyelan Nedir


  heyelan : toprağın, taşların ve tabakaların bulundukları yerlerden aşağılara doğru kayması ya da düşmesine toprak kayması ve göçmesi denir. ülkemizde bu olayların tümüne birden heyelan adı verilir. yerçekimi, yamaç zemin yapısı, eğim ve yağış koşulları heyelana neden olan etmenlerdir
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Erozyona Karşı Önlemler

  Erozyonun miktarını azaltıp kabul edilebilir sınırlara çekebilmek, alınacak önlemlere bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Bunun için erozyonun cinsine göre önlemler alınmalıdır.

  1-Ülkemizdeki araziler yetenek sınıflarına göre kullanılmalıdır
  2-Çiftçiler eğitilmelidir
  3-Erken otlatılma önlenmelidir
  4-Ağaçlandırma yapılmalıdır
  5-Keçilerin otlatılması önlenmelidir
  6-Dağınık alanlarda değişik yerleşmeyle birlikte ortaya çıkan tarla olayları engellenip, toplu köyler kurulmalıdır
  7-TEMA vakfının çalışmaları desteklenmelidir
  8-Doğayı ve doğal kaynakların koruma konusu devlet politikası olmalıdır

  Erozyonu önlemek ve zararlarından korunmak için;
  Ağaçlandırma çalışmaları yapmak,
  Eğimli arazilere sekiler (taraçalar) yapmak,
  Mevcut bitki örtüsünü korumak,
  Tarlaları eğim doğrultusunda sürmemek,
  Anız örtüsünü yakmamak,
  Ürünleri nöbetleşe ekmek,
  Meraları korumak ve iyileştirmek,
  Baraj gölü yamaçlarını ağaçlandırmak,
  Usulsüz tarla açmanın önüne geçmek,
  Erozyonun zararları hususunda halkı bilinçlendirmek, gereklidir

+ Yorum Gönder


erezyon ne demek,  erozyon ne demek,  erozyon ve heyelan,  heyelan ve erozyon,  erozyon ve heyelan nedir,  heyelan nedir