+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Belge almak için yazılacak dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Belge almak için yazılacak dilekçe örneği
  asliye ceza mahkemessinde beraat karaı verilen ve karşı tarafca temyiz edilen davanın devam ettiğine dair belge almak için yazılacak dilekçe örneği 2. HARBİKIZ
  Moderator

  YARGITAY …. HUKUK DAİRESİNE
  Gönderilmek üzere
  …. MAHKEMESİNE

  DOSYA NO :

  TEMYİZ EDEN :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONU : Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…. E ve ……/…. K numaralı …./…./….. tarihli kararının temyizen bozulması talebidir.

  TEMYİZ NEDENLERİ : Müvekkilim hakkında, asılsız ve hakaret derecesine varan iddialar ileri sürerek, kişilik haklarına hukuka aykırı biçimde yapılan tecavüz sebebiyle , müvekkili manevi zarara uğratan davalılardan …Asliye Hukuk Mahkemesi ile manevi zararın tazmini talep edilmiş fakat mahkemece bu talebimiz tamamen reddedilmiştir.
  Dava konusu olayda ileri sürülen asılsız iddialarda müvekkilin adı açık bir şekilde belirtildiği gibi toplanan delillerden de anlaşılacağı üzere tamamen müvekkile karşı işlenen bu fiilden müvekkil ağır bir manevi zarara uğramıştır.Buna karşılık mahkemece talebimiz reddedilmiştir. (…) Yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu kararının bozulması gerekmektedir.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin verdiği kararın TEMYİZEN BOZULMASINA karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

  Temyiz Eden Davacı Vekili
  Av.


  UMarım budur
+ Yorum Gönder