+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Türklerin insanlığa katkıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türklerin insanlığa katkıları
  türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetler nelerdir 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetler


  t-rklerin-insanl-a-katk-lar-.jpg


  Bursalı Ali Münşi Tıp bilimine yaptığı en önemli katkılardan biri ‘Kınakına' hakkındaki çalışmasıdır Burada bu ağacın kabuklarının humma, sıtma gibi hastalıklara iyi gelmesi ile ilgili gözlemlerine yer vermiştir

  Fatih Sultan Mehmet’in Hocası *Akşemseddin , Pasteur'den yaklaşık 400 sene önce yaşayan ve ilk olarak mikropların varlığını keşfeden kişidir

  *Gıyaseddin Cemşid,(1429)Ondalık kesir sistemini bulan, Virgülü, aritmetik işlemlerde ilk defa kullanan kişidir

  * Ömer Hayyam, (12yy) Newton’a dayandırılan binom formülünü cebire kazandıran kişidir

  * Ali Bin Abbas, 10 yüzyılda yaşamıştır ve ilk kanser ameliyatını gerçekleştirmiştir

  * Mağribi, bugün Paskal üçgeni olarak bilinen denklemi Paskal'dan 600 yıl önce bulmuştur

  * Sabit Bin Kurra , 9 yüzyılda yaşamış ve Newton'dan asırlar önce diferansiyel hesabını keşfetmiştir

  * İbn-i Sina (980-1037), Anatomik çalışmalar yapan Müslüman,Türk bilim adamlarının başında gelir Daha çok küçük yaşta edebiyat, matematik, geometri,müzik, fizik, doğa bilimleri, felsefe ve mantık öğrenen İbn-i Sina sadece Doğu'da değil Batı'da da ünlenmiştir En ünlü eseri olan El-Kanun fi't-Tıb, 12 yüzyılda Latince'ye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde 19 yüzyıla kadar temel ders kitabı olarak kabul edilmiş,okutulmuş ve Avrupa’da bu kitap “Tıbbın İncil”i olarak ün yapmıştır Bundan başka felsefe ve doğa bilimleri üzerine yüzden fazla eser vermiştir El-Kanun'da söz edilen tıbbi bilgilerin büyük bir bölümü bugün dahi geçerliliğini korumaktadır

  *Ali bin İsa (?-1038)'nın üç ciltlik göz hastalıkları üzerine yazdığı “Tezkiretü'l-Kehhalin fi'l-Ayn ve Emraziha” isimli eserinin birinci cildi tamamen göz anatomisine ayrılmış olup çok değerli bilgiler mevcuttur Bu eser daha sonraları Latince'ye ve Almanca'ya çevrilmiştir

  *el-Kazvini (1281-1350) ve *İbnü'n-Nefis'in anatomi üzerine olan çalışmaları modern tıp biliminin temelini atmıştır Bu bilim adamları daha 13 ve 14 yüzyılda kalp ve akciğerler arasındaki bağlantıları ve atar
  damarların temiz kan, toplar damarların kirli kan taşıdığını, kanın akciğerlerde temizlendiğini, kalbe dönen temiz kanın beyne ve vücudun diğer organlarına aort tarafından taşındığını göstermiştir

  *Piri Reis, O güne kadar çizilen haritalarda yanılma payları çok olmasına rağmen bugün uydudan çekilen dünyanın haritasını %99’u doğru %1 yanılma payı ile Coğrafya alanında bir baş yapıt olan dünya haritasını çizmiştir

  *İbn-i Haldun, Tarih ve sosyal alanda yaptığı çalışmalar ile ve özellikle “Mukaddime “ adlı esri ile Sosyoloji’nin kurucusu olmuştur Modern Sosyoloji’nin kurucusu olan AComte’a öncüllük etmiştir
+ Yorum Gönder


türklerin insanlığa katkıları,  türklerin insanlığa olan katkıları,  türk milletinin insanlığa katkıları