+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Vücudumuzu Tanıyalım Forumunda Mitoz bölünme eşeysiz üreme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Mitoz bölünme eşeysiz üreme
  Mitoz bölünme eşeysiz üreme


  Bakteriler, amip, öglena (kamçılı hayvan), paramezyum (terliksi hayvan) gibi bir hücrelilerle çok hücrelilerin vücut hücrelerinde ve üreme ana hücrelerinde görülür

  Mitoz bölünme sonucunda;
  •Aynı genetik yapıda (kromozom sayısı ve yapısı değişmemiş) iki hücre oluşur.
  •Kalıtsal karakterler ana hücrenin aynısıdır.
  •Sinir hücresi, alyuvar, retina hücrelerinde, üreme hücrelerinde mitoz bölünme görülmez.

  İNTERFAZ : Mitoz bölünme değişik safhalarda incelenir.Mitoz ile oluşan hücreler yeni bir mitoz bölünmeye kadar bir hazırlık aşaması geçirir.Bu evreye İNTERFAZ denir.

  •İnterfazda;
  •ATP, DNA, RNA ve protein üretimi hızlanır.
  •Bu aşamanın en önemli olayı kromatin iplik (DNA ve proteinden oluşur) ve sentroiller kendini eşleyerek iki katına çıkar.

  Mitoz iki aşamadır.
  1.Çekirdek bölünmesi
  2.Stoplazma bölünmesi

  1.ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ:Çekirdek bölünmesi 4 aşamada gerçekleşir.
  1.Profaz
  2.Anafaz
  3.Metafaz
  4.Telofaz

  1.PROFAZ:
  •Kromatin iplikler helezon şeklinde kıvrılıp, kısalarak ve kalınlaşır böylece kromozomları oluşturur.
  •İnterfazda kromatin iplik kendini eşlediğinden kromozomlar birbirinin aynısı iki parçadan oluşur.Bu parçalara KARDEŞ KROMATİT adı verilir.Kromatitler birbirlerine sentromerlerle bağlıdır.
  •İnterfazda oluşan sentroiller hücrenin iki kutbuna doğru çekilmeye başlar.Oluşan iğ ipliklerinin sentroillere bağlı olduğu görülür.
  •Profazın sonuna doğru çekirdekçik ve çekirdek zarı erimeye başlar.

  2.METAFAZ:

  •Kromozomlar iğ ipliklerine tutunarak hücrenin ortasında toplanırlar.
  •Kardeş kromatitler arasındaki sentromerler kopar. Böylece her bir kromozom
  iki kromatite ayrılır.
  Kromozomların en belirgin olduğu safhadır.Kromozom sayısı bu safhada tespit edilir.

  3.ANAFAZ:
  •Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak iğ iplikleri üzerinde hareket ederek zıt kutuplara çekilir. Anafaz sonucunda kardeş iki kromatit zıt iki kutba ulaşmış olur.

  4.TELOFAZ:
  •İğ iplikleri kaybolur.
  •Kromozomlar tekrar açılarak kromatin ipliklere dönüşür.
  •Çekirdekçik ve çekirdek zarı yeniden oluşur. Böylece birbirinin aynı özelliklere sahip 2n kromozomlu iki çekirdek oluşur.
  Telofazda olan olaylar profazın tersidir.

  2.STOPLAZMA BÖLÜNMESİ:
  Çekirdek bölünmesinden sonra stoplazma bölünmesi gerçekleşir.
  Stoplazma bölünmesi bitki hücresinde farklı hayvan hücresinde farklı olur.
  Hayvan hücresinde stoplazma bölünmesi hücrenin ortasından boğumlanmasıyla olur.

  Bitki hücresi kalın bir hücre çeperi ile çevrili olduğundan boğumlanma olmaz. Hücrenin ortasında ARA LAMEL denen bir tabaka gelişerek stoplazmanın ikiye bölünmesi sağlanır.


  MAYOZ BÖLÜNME
  •Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların eşey (üreme ) hücrelerinde görülür.
  •Mayoz bölünme sonunda dört yeni hücre oluşur.
  •Oluşan yeni hücrelerin kromozom yapıları birbirinden farklıdır.
  •Mayoz bölünme ile kromozom sayısı yarıya iner.
  •Mayoz bölünme ile diploit (2n kromozomlu) hücreden haploid (monoploid, n kromozomlu) hücreler oluşur.
  •Dişi bireyde mayoz bölünme ile yumurta hücreleri, erkek bireyde sperm hücreleri oluşur.
  Mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir. 1)Mayoz-I 2)Mayoz-II


  Mitoz bölünme eşeysiz üreme.jpg 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Eşeysiz üreme, Tek hücreli canlılarda görülür. Mitoz bölünmeyle sağlanır. En basit üreme şeklidir. Eşeysiz üreme oldukça hızlı gerçekleşir. Canlıdan kopan parçanın mitoz ile farklılaşarak yeni bir birey meydana getirmesidir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Her türlü canlılarda gerçekleşen mitoz bölünme ortak gerçekleşen bir bölünme çeşididir. mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı yani eşleysiz üremeyi sağlarken çok hücreli canlılarda büyüme ve yenilenmeyi sağlamaktadır.
+ Yorum Gönder


eşeyli üreme,  eşeysiz üreme çeşitleri,  eşeysiz üreme,  eşeysiz üreme ve çeşitleri,  bölünerek üreme,  mitoz ve eşeysiz üreme