+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Vücudumuzu Tanıyalım Forumunda Canlıların Ortak Özellikleri - Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Canlıların Ortak Özellikleri - Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir
  Canlıların Ortak Özellikleri - Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir

  HÜCRE------Tüm canlılar hücre veya hücrelerden oluşmuştur.

  ADAPTASYON------Bugün dünyada yaşayan tüm canlılar yaşadıkları çevreye uyum göstermişlerdir. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özelliklerden dolayı bir çevrede yaşama şansına sahip olmalarına uyum veya ADAPTASYON denir. Ortam şartlarında bir değişiklik olduğu zaman bu yeni değişikliğe uyum gösteren canlılar yaşama şansı kazanırlar ve o çevreye adapte olurlar.
  Canlıların Ortak Özellikleri.jpg
  BESLENME--------Tüm canlılar besine ihtiyaç duyarlar. Hücre yapısı, enerji üretimi gibi tüm yaşamsal olaylar için gerekli olan besin maddelerinin bir yolla sağlanmasına BESLENME denir.

  HAREKET VE İRKİLME-----Tüm canlılar iç ve dış çevrelerinden gelen uyartılardan etkilenirler. Buna irkilme denir. Uyartılara karşı tepki göstermeye ise hareket denir. Bitkide yönelme yani tropizma ve büyüme şeklinde olan hareket, hayvanlarda yer değiştirme şeklinde olur. Bazı ilkel tek hücreli bitkilerde yer değiştirebilirler.

  MT@BOLİZMA-----Tüm canlılarda met@bolizma olayları görülür. met@bolizma olayları hücre içinde gerçekleşir. Canlılardaki met@bolizma olayları genel anlamda iki çeşittir. Bunlar anabolizma ve katabolizma olaylarıdır. Canlıda gerçekleşen bu olayların tamamına met@bolizma denir.
  ŞEKİL---Tüm canlıların özel bir iç ve dış yapıları vardır. Bu yapı bozulursa canlı ölür. Canlılar evrimleşerek daha kompleks bir şekil ve yapıya kavuşurlar.

  DNA VE ENZİMLER------------Tüm canlı hücrelerin içerisinde metbolizma olaylarını yöneten DNA ile met@bolizma olaylarını düzenleyen enzimler bulunur. DNA kendini eşleyerek eşini hücre bölünmesiyle yeni hücreye vererek kalıtımıda sağlar. DNA yönetim ve kalıtım görevini bu olaylarda görevli enzimlerin yapımını sağlayarak yerine getirir. DNA ilgili enzimlerin üretmi için RNA ve ribozomları kullanır. Bu yüzden tüm hücrelerde DNA, RNA, ribozom ve enzimler vardır.

  ÜREME------------------Tüm canlılar soylarını devam ettirmek için kendilerine benzer canlılar oluştururlar. Bazı canlılar eşeysiz üremeyle çoğalırlar.

  HÜCRE BÖLÜNMESİ--------------Tüm canlılar hücre bölünmesi sonucu oluşurlar. Mitoz ve mayoz hücre bölünmesi şeklinde iki çeşit hücre bölünmesi vardır. Mitoz hücre bölünmesi tüm canlılarda görülür. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlarken, çok hücrelilerde vücut büyümesini sağlar. Eşeyli üreyen canlılarda mayoz hücre bölünmeside görülür.

  SOLUNUM--------------Tüm canlılar met@bolizma olaylarını gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar.Tüm canlıların met@bolizma olaylarında kullandığı enerji ATP enerjisidir. Bütün canlılar organik besinleri parçalayarak ATP ye çevirirler. Organik besindeki kimyasal enerjinin ATP ye çevrilmesine solunum denir. Bazı canlılar solunum sırasında oksijen kullanırken bazıları kullanmaz. 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Canlılar beslenir, büyür ve gelişir. Zararlı maddeleri vücutlarından dışarı atar. Canlılar yeni bireyler meydana getirerek çoğalır.Canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için beslenmeleri gerekir. Canlılarda değişik beslenme şekilleri görülür.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Dünya da buluna n tüm canlıların ortak olraka sahip oldukları ortak özellikler vardır. bunlar hemoostatiye sahip olmak , beslenek , solunum yapmak , hareket etmek , neslinin devamı için üremek , hücre bölünmelerini gerçekleştirmek , enzimlere sahip olma
+ Yorum Gönder


canlıların ortak özellikleri hareket,  hareket canlıların ortak özellikleri resimli