+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Afrika'nın Müslüman ülkeleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Afrika'nın Müslüman ülkeleri Hakkında Bilgi
  afrika'nın müslüman ülkeleri hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Afrika'nın Müslüman Ülkeleri

  Bilindiği üzere, günümüz dünyasında Asya kıtasından sonra en fazla Müslüman nüfus, Afrika kıtasında yaşamaktadır.
  İslam Konferansı Teşkilatı’nın üyesi durumundaki ülkemizin bu kıtadaki Müslüman ülke ve topluluklarıyla tarihi bağlarının korunması ve geliştirilmesi, ülkemizin din alanındaki özgün birikim ve tecrübesinin kıta Müslümanlarıyla paylaşılması, Afrika ülkeleriyle son yıllarda özellikle ekonomik işbirliği ve yakınlaşma sürecine katkıda bulunulması, diğer taraftan zaman zaman değişik ülkelerle dini veya kültürel ağırlıklı olarak düzenlenen uluslararası toplantılarda bu ülkelerin dini temsilcilerinin Başkanlığımızın yetkilileriyle yaptıkları ikili görüşmelerde ifade edilen ülkemizde dini ve kültürel alanlardaki işbirliği arzularının yerine getirilmesi mülahazalarıyla bu kıtadaki İslam ülkelerinin dini temsilcilerinin Başkanlığımızın öncülüğünde bir araya getirilmeleri ve dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı verilmesi amacıyla “I. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Toplantısı” 01-03 Kasım 2006 tarihleri arasında Mozambik, Togo, Sudan, Çad, Gine, Mali, Moritanya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kamerun, Ruanda, Gambiya, Komor Adaları, Kenya, Güney Afrika, Madagaskar, Burkina Faso, Burundi, Cezayir ve Kongo Cumhuriyeti’nden toplam 34 temsilcinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.


  müslüman ülkeleri.jpg

  Bu toplantıda, ana hatlarıyla, Afrika’da İslam’ın yayılış tarihi ve bugünü, küreselleşme sürecinde dini kimlik, kültürel mirasın korunmasındaki temel yaklaşım ve tutumlar, Afrika İslam ülke ve topluluklarındaki güncel dini hayat, din eğitimi ve din hizmetleri, Türkiye ile Afrika Müslüman toplulukları arasındaki dini ve kültürel ilişkilerin tarihi ile özellikle din eğitimi ve hizmetleri alanlarındaki tecrübe paylaşımı ve işbirliği imkânları müzakere edilmiştir. Toplantı sonucunda üzerinde mutabakat sağlanan 17 maddelik bir sonuç bildirgesi açıklanmıştır. Genel hatlarıyla toplantıda şu konulara vurgu yapılmıştır:
  1.İslam’ın kardeşlik ilkesi ve Müslümanların birbirlerine karşı sorumlulukları
  2. İnsanlığı aydınlatan İslam’ın dünyada çizilmek istenen yanlış imajı ve buna karşı Müslüman âlimlere düşen önemli görevler
  3.İnsanlığın ortak sorunları noktasında Müslüman liderlerin toplumların bilinçlendirilmesinde önemli bir misyon yüklenmeleri
  4. Derin ve sağlam köklere sahip olan Türkiye-Afrika arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi
  5. Afrika’da İslam’ın ve Müslümanların bugünü
  6. Afrika’nın yaşadığı sıkıntıların istismar edilerek dinsel dokunun bozulmasına yönelik faaliyetlere karşı sağlıklı bir dinler arası ilişkiler anlayışının oluşturulması
  7.Yardıma muhtaç bir Afrika vizyonu çizmenin kıtanın asıl dinamiklerinin ve sorunlarının irdelenmesini engellemesi
  8. Afrika’daki Müslüman ülke ve toplulukları ile Türkiye arasında din, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilerek sürdürülmesi
  9. Kıta Müslümanlarının kendi aralarında ve Türkiye ile iletişim ağlarının teknolojinin imkânlarının kullanılarak temin edilmesi
  10. Türkiye’nin din eğitimi ve ilgili bilimsel çalışmalarda tecrübe ve imkanlarını Afrikalı Müslümanlarla paylaşması
  11.Afrika ülkelerinde Türk mimarı tarzını yansıtacak cami ve mescitlerin inşa edilmesine Türkiye’nin ön ayak olması ve kıtadaki Osmanlı eserlerinin tespit edilerek gerektiğinde restore edilmesinin sağlanması
  12.Türkiye’nin AB’ye üyelik aşamasının dinler ve kültürler arası ilişkilerde önemli bir model teşkil etmesi

+ Yorum Gönder