+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda İpek Yoluna Niçin Bu Isim Verilmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İpek Yoluna Niçin Bu Isim Verilmiştir

  İpek Yolu Hakkında Kısa Bilgi

  Çin’i, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa’ya bağlayan tarihi kervan yolu. En çok taşınan ticaret eşyası ipek olduğu için, bu yola İpek Yolu adı verilmiştir. İpek Yolu milattan önce kullanılmaya başlandı. İpek Yolu esas itibariyle Antakya’dan başlayarak İran ve Afganistan’ın kuzeyinden geçerek Pamir Ovasına kadar varırdı. Burada Taş Kule denilen yerde batıdan gelen ticari mallar, doğunun mallarıyla değiştirilirdi

  İpek Yolunun bir kolu Baktriyo yolundan Hindistan’a gider, başka bir kol da Batı Türkistan’ın güneyinden geçerdi. Doğu Türkistan’a Taklamakan Çölünün güneyinden veya kuzeyinden geçilirdi. Bundan sonra iki yol tekrar birleşerek Doyang bölgesine uzanırdı.

  İpek Yolu kültür tarihinde de önemli bir rol oynamıştır. Bu yol ile felsefeler, daha ziyade sanat, ahlak, örf ve adetler mübadele edilmiştir (değiştirilmiştir).

  Batıya pusula, kağıt gidince Avrupa’nın deniz gücü gelişti. Hıristiyan aleminin doğudaki son temsilcisi Bizans da 1453’te Türkler tarafından fethedilince tarihi İpek Yolu önemini kaybetti. Avrupa devletlerinin gemileri ticareti devam ettirebilmek için Ümit Burnunu dolaşarak, Hindistan’a ve Çin’e gelmeye başladılar. Kanuni Sultan Süleyman, körleşmeye yer tutan İpek Yolunun canlandırılması için bazı teşebbüslerde bulundu. Avrupa ticaretini Anadolu’ya çekmek için Fransızlara bazı haklar verdi. Bunları vermekle Fransa’yı Avrupa devletlerinden ayırmayı, Hıristiyan bir devleti himayesi altında tutmayı ve ticareti canlandırmayı düşünmüştü.

  Gemilerin gelişmesi, Anadolu ve diğer yerlerde zaman zaman devam eden asayişsizlik İpek Yolunun işlememesine sebep oldu. Zamanla önemini tamamen kaybetti.

  Ipek yolu ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

  (Silk Road) Orta Çağlarda Hindistan ve Uzak Doğu’nun baharat, ipekli dokuma ve kıymetli madenlerini Avrupa’ya ulaştırmak için kullanılan ve. Anadolu’dan geçen ünlü yol. Deve kervanlarıyla Orta Asya ve İran üzerinden Anadolu’ya ve Karadeniz kıyılarına ulaştırılan mallar buralardan Venedikliler ve Cenevizliler tarafından deniz yoluyla Güney Avrupa’ya, oradan da Avrupa içlerine ulaştırılıyordu. Bu yolun bir başka uzantısı da Anadolu’nun güneyinden Suriye ve İskenderiye’ye ulaşıyor oradan da deniz yoluyla Avrupa’ya bağlanıyordu.
 2. Özberk
  Yeni Üye

  ipek yolu tarihin en ünlü ve en önemli ticaret yollarından biridir. ipek yolu Çinden Anadoluya kadar uzanan bir ticaret yoludur. bu ticaret yolu binlerce kervan tarafından kullanılmıştır.bu kervanlar yoldaki çok güvenlikli hanlarda kalıyordu yol boyunca ise nöbetçi kulübeleri bulunuyordu
+ Yorum Gönder


binlerce km bu yola ipek yolu adı verilmistir,  ipek yolunun adı neden ipek yoludur