+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Türklerin Anadoluya Yerleşmeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türklerin Anadoluya Yerleşmeleri
  Türklerin Anadoluya Yerleşmeleri  Türklerin Anadoluya Yerleşmeleri.jpg  1- Anadolu'ya Türk akınları:

  Anadolu'ya ilk Türk akınları , 4 . yüzyılda Hunlar , 6 . yüzyılda Sibirler tarafından yapıldı . Bu akınlar , Anadolu'ya yerleşme amacıyla yapılmamıştır .

  Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler ise Oğuzlardır . Oğuzların Anadolu'ya akınları Çağrı Bey zamanında başlatıldı . Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasına kadar sürdü . Bu akınlar , keşif yaparak yeni bir yurt arama amacına yönelikti .  PASİNLER SAVAŞI

  Selçuklu Devleti'nin Sultanı Tuğrul Bey'in komutanlarından Musa Yabgu'nun oğlu Hasan'ın , Bizans kuvvetleri tarafından tuzağa düşürülerek şehit www.alasayvan.net/ edilmesi üzerine İbrahim Yinal ile Kutalmış Anadolu'ya sefer yapmakla görevlendirildi . Türk ve Bizans ordusu Pasinler ovasında karşılaştı .

  Sonuç:

  Bizanslılar bozguna uğratıldı
  Selçukluların Bizans'a karşı kazandığı ilk büyük zaferdir .
  TUĞRUL BEY VE ALPARSLAN ZAMANINDA ANADOLU'YA YAPILAN AKINLAR

  Pasinler Savaşından sonra Anadolu'ya akınlar devam etti . Tuğrul bey zamanında Sivas'a kadar olan yerlerde Bizans'ın savunma gücü kırıldı .

  Alp Arslan Azerbaycan'a geldi . Van şehrini aldı , Gürcistan'ı fethettikten sonra Kars yakınlarındaki Ani kalesini ele geçirdi .

  Selçuklu Türkleri zamanında 1071'e kadar Anadolu'ya yapılan bu akınlar keşif hareketi niteliğindeydi . Bu akınlar Bizans'ın direncini yıpratmış . Türklerin Anadolu'yu yakından tanımalarını sağlamıştır .  2- Malazgirt Meydan Savaşı ( 1071 )

  Nedenleri:

  Bizans imparatoru Romanos Diogenes'in , Türklerin akınlarını durdurmak istemesi
  Türklerin Anadolu'ya yerleşmesine engel olmak istemesidir .
  Sonuçları:

  Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı . Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladılar .
  Türkiye Tarihinin başlangıcı kabul edildi .
  Anadolu'da ilk büyük beylikler kuruldu .


  3- Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri

  Anadolu'nun fethine katılan beyler burada aldıkları yerlere yerleştiler ve beylik kurdular . Kurulan bu ilk Türk devletleri , Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardır .  DANİŞMENTLİLER ( 1071-1178 )

  Sivas , Tokat , Çorum , Yozgat ve Malatya dolaylarında kurulmuştur . Kurucusu Danişmed Gazi'dir . Selçuklu Sultanı II . Kılıç Arslan , Danişmentliler Beyliğine son verdi .

  SALTUKLULAR ( 1072-1202 )

  Anadolu'da kurulan ilk Türk Devleti'dir . Erzurum ve çevresini ele geçiren Ebülkasım tarafından kurulmuştur . Beyliğin en güçlü hükümdarı İzzettin Saltuk oldu . Anadolu Selçuklu devleti Erzurum'u alarak bu beyliğe son verdi .  MENGÜCEKLİLER ( 1072-1277 )

  Alp Arslan'ın komutanlarından Mengücek Gazi'nin Erzincan ve çevresinde kurmuş olduğu bir beyliktir . Anadolu Selçukluları tarafından yıkılmıştır .  ARTUKLULAR ( 1102-1408 )

  Selçuklu komutanlarından Artuk Bey'in oğulları tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulmuştur . Bu beylik üç kola ayrılmıştır .

  · Hasankeyf Artukoğulları: Eyyubiler bu kola son verdiler .

  · Mardin Artukoğulları-Karakoyunlular bu kola son verdiler .

  · Harput Artukoğulları : Anadolu Selçukluları tarafından ortadan kaldırılmıştır .

  B- ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ ( 1075-1308 )

  1- DEVLETİN KURULUŞU  Devletin kurucusu Süleyman Şah ( 1015-1086 ) ' tır .  Süleyman Şah;

  · Anadolu'yu fethetmekle görevlendirilen Büyük Selçuklu komutanlarındandır . Bizanslıların iç karışıklığından yararlanarak İznik'i aldı ve Anadolu Selçuklu devletini kurdu .

  · Melikşah'ın üzerine gönderdiği Komutan Porsuk'u yendi .

  · Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırlarını Fırat'a kadar genişletti .

  · Suriye Selçuklu sultanı ile yaptığı savaşta yenildi ve öldü .

  I . Kılıç Arslan;

  · Melikşah'ın ölümünden sonra Anadolu'ya geldi ve babasının kurduğu devletin başına geçti . Başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdı .

  · Birinci Haçlı Seferleri sırasında Haçlılarla mücadele etti .

  I . Mesut;

  · Bizanslılarla ve II . Haçlı seferleri sırasında Haçlılarla savaştı .

  II . Kılıç Arslan

  · Döneminin en önemli olayı Miryokefalon Savaşıdır .  MİRYAKEFALON SAVAŞI

  Nedeni: Haçlıların Anadolu'da yarattığı huzursuzluktan yararlanıp Türkleri Anadolu'dan atmak istemeleridir .

  Sonuç:

  · Bizanslılar Türkleri Anadolu'dan atma düşüncesinin hayal olduğunu anladılar .

  · Bu zafer Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu ve hep böyle kalacağını kesinleştirdi .  2- DEVLETİN YÜKSELİŞİ

  I . Gıyaseddin Keyhüsrev ile gelişme dönemi başlar .

  I . Gıyaseddin Keyhüsrev;

  · Antalya Şehrini ele geçirdi .  I . İzzettin Keykavus

  · Trabzon Rum İmparatorluğu'ndan Sinop'u aldı . Burada bir tersane yaptırdı .  Alaaddin Keykubat zamanı devletin en parlak dönemidir . Bu dönemde:

  · Anadolu Türk birliği sağlanmış .

  · Alanya fethedilerek burada bir tersane yaptırılmıştır .

  · Celaleddin Harzemşah ile 1230 yılında Yassı Çemen' de karşılaşılmış ve Harzemşahlar yenilmiştir .  I . Alaaddin Keykubat zehirlenerek öldürülünce yerine oğlu II . Gıyaseddin Keyhüsrev sultan oldu .

  3- ANADOLU SELÇUKLULARI VE HAÇLILAR

  Haçlı Seferlerinin Nedenleri:

  A . Dini nedenler: Hıristiyanların başta Hz . İsa'nın doğum yeri olan kutsal toprakları geri almak istemeleridir .

  B . Ekonomik nedenler: İslam ülkelerine göre fakir olan Avrupalılar zengin İslam ülkelerini ele geçirmek ve rahat etmek istiyorlardı .

  C . Siyasi neden: Selçuklu Türkleri Anadolu'nun büyük bir bölümünü ele geçirmişlerdi Bunun üzerine Bizans İmparatoru Papa'ya başvurarak yardım istemiş , İstanbul Türklerin eline geçerse Avrupa'nın da tehlikeye gireceğini bildirmişti .  Karadan ve denizden sekiz Haçlı Seferi yapılmıştır . En önemli olanları birinci , üçüncü ve dördüncü olanlarıdır .

  Haçlı Seferlerinin Sonuçları:

  a ) Siyasi Sonuçları

  · Avrupa'da derebeylik rejimi zayıfladı . Krallar güçlendi .

  · Anadolu'daki Türk ilerleyişi bir süre durdu .

  b ) Dini sonuçlar

  · Avrupa'da din adamlarına ve kiliseye güven sarsıldı .

  c ) Ekonomik sonuçlar

  · Akdeniz'de ticaret gelişti . Akdeniz limanları gelişti .

  d ) Teknik sonuçlar

  · Haçlı Seferleri sonunda matbaa , pusula , kağıt , barut gibi birçok yenilikler Avrupalılar tarafından öğrenildi .

  4- ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNİN DAĞILIŞI  I . Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra başa geçen sultanlar devleti iyi yönetemediler .

  II . Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Baba İshak adında bir Derviş'in çıkardığı isyan zorla bastırıldı . Zamanında devlet iyice zayıfladı bu dönemde İran'ı alarak Anadolu'ya giren Moğollarla Kösedağ Savaşı ( 1243 ) yapıldı .

  Kösedağ Savaşı'nın sonuçları:

  Ø II . Gıyaseddin Keyhüsrev Moğollara karşı yenildi .

  Ø Anadolu birliği bozuldu .

  Ø Anadolu Selçuklu Devleti üstünlüğünü kaybetti . Moğollar Erzincan , Sivas ve Kayseri'ye geldiler .  II . Mesut'un 1308'de ölmesiyle Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır .  C- ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ

  Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol baskısıyla dağılma dönemine girmesiyle sınırlardaki uç beyleri bağımsızlıklarını ilan ettiler . Kurulan bu beyliklerin bazıları şunlardır: 2. Asel
  Bayan Üye

  Karamanoğulları: Konya-Karaman

  Germiyanoğulları: Kütahya-Emet-Tavşanlı

  Aydınoğulları: Aydın-Birgi-İzmir

  Candaroğulları: Kastamonu-Sinop

  Osmanoğulları: Söğüt-Domaniç

  Karesioğulları: Balıkesir-Çanakkale

  Hamitoğulları: Isparta-Burdur , Eğirdir-Antalya

  Menteşeoğulları: Muğla

  Ramazanoğulları: Adana'nın batısı ve İçel

  Saruhanğulları: Manisa-Menemen ve Turgutlu

  Dülkadiroğulları: Adana-Maraş-Elbistan

  Eretna Devleti: Erzurum-Erzincan , Sivas ve Tokat  Beyliklerin ortak özellikleri:

  § Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması ve Moğol egemenliğinin Anadolu'da sona ermesiyle kurulmuştur .

  § Yıldırım Beyazıt döneminde bir çoğu Osmanlı egemenliğine girmiş . Ancak Ankara Savaşından sonra tekrar kurulmuşlardır .

  § Bu beyliklerin , yasal parçalanmaya neden olmalarına rağmen Anadolu'da Türk kültür ve uygarlığına olumlu katkıları olmuş Anadolu'nun Türkleşmesine www.alasayvan.net/ ve bulundukları yörelerin bayındır hale gelmesi için çalışmıştır .  D- ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE TÜRK DENİZCİLİĞİ  Türk denizcilik tarihinde ilk donanma Çaka Bey tarafından oluşturuldu .

  Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Antalya , Alanya ve Snop'ta tersaneler kuruldu .

  Anadolu Beylikleri döneminde Aydın , Menteşe , Karesi , Saruhan , Hamitoğulları , Candaroğulları beylikleri donanma kurmuşlardır .

  E- ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK  DEVLET YÖNETİMİ:

  Devletin başında Sultan ünvanı verilen bir hükümdar bulunurdu . Devlet ve ülke hükümdar ailesini ortak malı sayılırdı . Devlet işleri Divan denen kurulda görüşülürdü . Divana vezir başkanlık yapardı .

  Ülke eyalet adı verilen bölümlere ayrılmıştı . Eyaletleri hükümdar ailesinden olan Melikler yönetirdi . Eyaletlerde askerlik işlerine Subaşılar , adalet işlerine Kadılar bakardı .


  ORDU VE DONANMA

  Anadolu Selçuklularda ordu , sultanın şahsına ait askerler ( hassa ordusu ) Türkmenler ve ikta

  sahiplerinin besledikleri askerlerden oluşurdu . Anadolu Selçukluları donanmaya önem verdiler . Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında tersaneler kuruldu . Oluşturulan donanma ile hem deniz ticareti geliştirildi hem de kıyıların güvenliği sağlandı .  SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT

  Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeleriyle burada her bakımdan gelişmeler oldu .

  Halk şehirli , köylü ve göçebe olmak üzere üçe ayrılıyordu .

  Şehirlerde ticaretle uğraşanlar tarafından kurulan Ahi teşkilatları vardı . Bu teşkilatın içinde zanaatkarların iş kollarına göre Loncaları olurdu . Ahi teşkilatı şehirlerin güvenliğini sağlar yönetimde etkili olurdu .

  Ticaret yolları güvenceye alındı . Kervansaraylar yaptırıldı .

  Anadolu Selçuklularında topraklar , devlet malı olarak kabul edilir ve “Miri arazi” olarak adlandırıldı .

  Miri arazi; Has , ikta , mülk ve vakıf arazi olarak ayrıldı .  YAZI , DİL VE EDEBİYAT

  Anadolu Selçuklu Devleti döneminde halkın Türkçe konuşmasına karşı bilim dili Arapça'ydı . Edebiyat ve devletin resmi dili Farsça idi .

  Karamanoğlu Mehmet bey Anadolu Selçuklu Devleti'nin veziri olduğu sırada devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu ilan etti .

  Mevlana Celaleddin Rumi , yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin Türk düşünce ve edebiyat hayatında önemli yerleri vardır .  BİLİM VE SANAT

  Anadolu Selçuklu sultanları bilim adamlarına , yazar ve şairlere çok değer verirlerdi . Medreselerde dini bilgilerin yanında matematik , tıp , felsefe ve gökbilimiyle ilgili derslerde okutuldu .

  Türkler Anadolu'nun her tarafında saraylar camiler , mescitler , medreseler , imaretler , hastahaneler , kervansaraylar , hamamlar , köprüler , surlar , kaleler ve tersaneler yaptırdılar . Bu eserler çok güzel çiniler , taş ve tahta oymalar , kabartma yazılar ve nakışlarla süslendi . Halıcılık ve maden işçiliğinde de ileri gitmişlerdi .  F- MOĞOLLAR VE DİĞER TÜRK DEVLETLERİ  1- MOĞOLLAR

  Moğol devleti Cengiz Han tarafından kurulmuştur ( 1196 ) . Moğolistan'da kurulan bu devletin başkenti Karakum'du .

  Cengiz Han'ın ölümünden sonra imparatorluk; Kubilay hanlığı , Altınorda Devleti , Çağatay Devleti ve ilhanlılar olmak üzere dörde ayrıldı .  2- ALTINORDA DEVLETİ

  Altınorda Devleti , Moğol İmparatorluğunun parçalanmasından sonra Karadeniz'in kuzeydoğusunda kuruldu ( 1227 ) . Devletin kurucusu Batu Han başkenti Saray şehriydi .

  Timur'un arka arkaya yapmış olduğu seferler bu ülkenin gücünü yitirmesine neden oldu . Altınorda Devleti'nin topraklarında , Kırım , Kazan , Özbek ve Sibir Hanlıkları ortaya çıktı .  3- TİMUR DEVLETİ

  Devletin kurucusu Timur'dur . Belh şehrinde emir ilan edildi ( 1369 ) .

  Timur doğuda Hindistan'dan batıda Anadolu'ya güneyde Basra Körfezi'nden kuzeyde Ukrayna'ya kadar uzanan ülkelere egemen oldu . Osmanlı Devleti Padişahı Yıldırım Beyazıt'la yaptığı Ankara savaşını kazandı . Ölümünden kurduğu devlet parçalanarak küçük beyliklere ayrıldı . Özbekler , 1507 yılında Timur hanedanının hakimiyetine son verdiler .  4- BABÜR DEVLETİ

  Kuzey Hindistan ile Afganistan'da kurulan bir Türk devletidir . Devletin kurucusu olan Babür Timur ailesindendir .

  Babür devletinin bir diğer ünlü hükümdarı olan Şah Cihan Agra'da dünyanın en güzel anıtlarından biri olan Taç Mahal'i yaptırdı . Babür devleti Hindistan'ı sömürge haline getiren İngilizler tarafından yıkıldı . ( 1858 )  5- AKKOYUNLULAR

  Devlet 15 y . y . 'da Doğu Anadolu'da Kara Yülük Osman Bey tarafından kuruldu . Akkoyunlu hükümdarlarından uzun Hasan Otlukbeli Savaşında Osmanlı Padişahı Fatih'e yenildi .

  Uzun Hasan'ın ölümünden sonra ülke zayıf düştü . Şah İsmail , Tebriz'i alarak bu ülkeye son verdi .  6- KARAKOYUNLULAR

  Oğuz boyundan olan Karakoyunlular 14 . yüzyılın ikinci yarısında Erzurum'dan Musul'a kadar olan bölgede bir Türk devleti kurdular . Kurucusu Bayram Hoca'dır .

  Akkoyunlular , Tebriz'i alarak bu devleti yıktılar ( 1469 ) .

  G- MOĞOLLAR VE DİĞER TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK  DEVLET YÖNETİMİ

  · Moğollar devlet yönetiminde Uygur Türklerine görev verdiler . Moğol Devleti'nin başında çok geniş yetkilere sahip bir hükümdar bulunurdu . Devlet Cengiz Han'ın koyduğu yasalara göre yönetilirdi .

  · Moğollarda hükümdarın başkanlığında toplanan devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir kurultay bulunurdu .

  · Moğollar askerlik teşkilatında Türklerden öğrendikleri onlu sistemi esas almışlardır .

  · Altın Orda Devleti'nde yönetim anlayışı Moğollardaki gibidir .

  · Timur , hükümdarda bulunması gereken bütün yetkilere sahipti . Emir ünvanını kullanıyordu . Yönetimde hem Cengiz yasaları uygulanıyor hemde Türk töresine bağlı hareket ediliyordu .

  · Timur'un ordusunda fillerden yararlanılıyordu .

  DİN VE İNANIŞ

  Moğollarda birden çok din ve inanç anlayışı olduğu bilinmektedir . Totemizm , Şamanizm , Budizm ve Hıristiyanlık bunlar arsındaydı .

  Altın Orda Devleti zamanında Berke Han İslamiyet'i kabul etti .  SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM

  Moğolların göçebe bir yaşam tarzı vardı . Daha sonraları sanat ve ticaretle de uğraştılar .

  Moğollarda sosyal yapı dört gruptan oluşuyordu . Bunlar; han ailesi , noyanlar , askerler , halk ve köleler olarak sıralanırdı .

  Timur Devleti zamanında tarıma önem verildi . Kanallar açıldı .  YAZI DİL VE EDEBİYAT

  Moğollar Uygur alfabesini kullandılar . Dönemin en ünlü eseri “Moğolların Gizli Tarihi”dir .

  Çağatay edebiyatının en ünlü www.alasayvan.net/ temsilcisi Ali Şir Nevai , Türk dilinin Farsça'dan daha zengin olduğunu anlatmak için Muhakemetü'l-Lügateyn adlı eseri yazmıştır .

  Babür Şah , Babürname adlı eseri yazmıştır .  BİLİM VE SANAT

  Altın Orda Devleti zamanında tıp konusunda çalışmalar yapılmıştır .

  Babür Devleti zamanında mimari gelişmiş , Taç Mahal adlı türbe Şah Cihan tarafından eşi için yapılmıştır .
+ Yorum Gönder


anadoluda kurulan uygarlıklar,  anadoluda kurulan ilk uygarlıklar