+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda TÜRK - Ermeni ilişkileri İkinci Sasun İsyanı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  TÜRK - Ermeni ilişkileri İkinci Sasun İsyanı
  TÜRK - Ermeni ilişkileri İkinci Sasun İsyanı

  TÜRK - Ermeni ilişkileri İkinci Sasun İsyanı hakkında bilgi

  İkinci Sasun İsyanı

  Sasun'da 8 Ağustos 1895'teki ilk darbe netice vermeyince Taşnaklar, ikinci darbeyi 1897 Temmuzunda vurmak istemişlerdir. Taşnak çeteleri Türkiye'ye genellikle İran üzerinden Van yoluyla girmektedirler. Ancak yolların üstünde bulunan Mazrik aşireti onları rahatsız etmektedir. Bu aşireti kökünden kazımak üzere komiteciler, 1897 Temmuzunda gün ağarırken 250 kişilik bir çete ile aşiretin Honasor'daki çadırlarına saldırmışlardır. Ancak istedikleri neticeyi elde edemeyip, sarılmak tehlikesiyle karşılaşınca geri çekilmişlerdir.
  Taşnaklar bu tarihten sonra hareketlerini Sasun ve Muş bölgesine kaydırmaya başlamışlardır. Bu dönemde Antranik, çete hareketlerini ele almıştır. 1866'da Şarki Karahisar'da doğan ve genç yaşta Komiteye giren Antranik, bir Türk'ü öldürdüğü için hapse atılmış, Komite tarafından hapisten kaçırılarak Batum'a gönderilmiştir. Cihan Harbinde kendisine çete savaşları ile ün yaparak Alay Kumandanlığına yükselmiş olan Antranik'in ismi, 1890'arın sonunda yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştır.
  Osmanlı hükümeti 1901 yılında Sasun'un idaresini düzene koymak için Taluri ve Şenik tepelerinde kışla yapmaya karar vermiş, Ermeniler bu projeye karşı çıkmışlardır. Antranik'in yönetimindeki çetelerle mücadele fiilen bu tarihte başlamıştır. Ancak asıl isyan 1903 yılının sonlarından itibaren bölgede her tarafa yayılmaya başlamıştır. 13 Nisan 1904'te asiler üzerine asker sevk edilmiş, bunun üzerine asiler fazla tutunamamışlardır. Fakat çete savaşı Ağustos'a kadar sürmüş ve Antranik Kafkasya'ya kaçmak zorunda kalmıştır.
  K. Küdülyan'ın "Antranik Savaşları" adı ile Ermenice olarak 1929 yılında Beyrut'ta yayınladığı kitapta yazıldığına göre 14, 16, 22 Nisan'da, 2 Mayıs'da, 17 Temmuz'da yapılan çarpışmalarda toplam 932-1132 Türk öldürülmüş, sadece 19 Ermeni ölmüştür. Bu, Ermenilerin söylediği ve yazdığı rakamlardır. II. Sason isyanı, katliam edebiyatının uluslar arası kamuoyunda bir kez daha gündeme gelmesi sonucunu doğurmuştur. Fakat eski ilgi pek görülmemiştir. Zira devletlerin ilgilerinin başka konulara çekildiği bir dönem başlamak üzeredir.
  KAYNAK:
  Gürün, Kamuran-; Ermeni Dosyası, TTK Basımevi, Ankara 1983, s. 166-167
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  TÜRK - Ermeni ilişkileri İkinci Sasun İsyanı

  TÜRK - Ermeni ilişkileri İkinci Sasun İsyanı hakkında kısa bilgi


  2.1894 senesinde talurili ermenilerin bölgedeki üç kürt aşiretiyle olan çatışmasının büyümesi sonucu ortaya çıkan olaylardır. çatışmada tutunmayı amaçlayan ermeniler kadın ve çocuklarla beraber daha önce adı kumkapı olaylarına karışmış olan mihran damadyan liderliğinde antok dağı'na çekilmişlerdir. bölgede asayişi sağlamak için hamidiye alaylarının yetersizliğini farkeden vali doğu genel kuvvetler komutanını bölgeye çağırmış ve üç hafta süren çatışmalar sonucunda isyan eden ermeniler yenilmiş, ermeni tarihçi pastırmacıyan'a göre bölgede dağa çekilen 12.000 kişinin 3.500ü katledilmiş, ingiliz bliss'e göre ise ölen insanların sayısı 6.000i bulmuştur. resmi osmanlı kaynakları ölen kişi sayısını 265 olarak gösterirken, ingiliz konsolos raporlarında ise tahmini olarak en fazla 900 ölünün bulunabileceği söylenmiştir. 23 ağustos1894 tarihi itibariyle damadyan'ın teslim alınmasıyla olay sona ermiş, ve avrupa'da büyük bir türk aleyhtarı propaganda başlamıştır. abdülhamid, 'kızıl sultan' adı ile anılmaya başlanmış, dünyanın ermeni isyanlarına olan sempatisi artmış, gelecekte daha da büyüyecek isyanlara, ve nihayet 1915 olaylarına giden yol açılmıştır.

+ Yorum Gönder