+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Erzurum Adı Nerden Geliyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Erzurum Adı Nerden Geliyor
  Erzurum
  Tarihte, kılıçla, kalkanla alınamayacak gibi görünen Erzurum Kalesi ilginç bir kale kuşatması ve esir mübadelesiyle ele geçirilir.
  Bu fetih şu hikayeyle süslenir:
  ''Türkler, kaleyi önce dört yönden kuşatırlar ve bu kuşatma birkaç hafta savaşla geçer. Bu arada esirler alınır, esirler verilir. Sonra da, bir akşam karanlık bastığı sırada, kale tekfuruna elçi gönderip şöyle derler; (Kuşatmadan vazgeçtik. Hemen gideceğiz. Elimizde kırk kadar esir var. Bir anlaşma yapalım. Biz size esirleri teslim edeceğiz. Siz de bizimkileri bırakın). Bu haber, kalede sıkışıp kalan Bizanslıları çok sevindirir. Hemen Türk esirlerinin zincirlerini çözer, kale kapısı önüne çıkarırlar. Türkler de, kırk yiğit seçer, bunları esir kılığına sokarak, alaca karanlıkta kaleye sokarlar ve burayı fethederler.''
  Erzurum Kalesi'nin güneyinde bugün bir Saat Kulesi, kulenin önünde de ''Kırklar Türbesi'' adıyla anılan küçük, sade bir yapı bulunmaktadır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Erzurum kalesi kılıç ve kalkan ile fethedilmiştir. Erzurumun nasıl fethedildiği şu şekilde anlatılmaktadır. Erzurum kuşatılmış ve iki tarafta esir vermiş daha sonra bizansa kuşatmadan vazgeçtikleri haberini yollayan türkler karşılıklı olarak esirleri bırakalım derler. bizanslılar esirleri bırakır tüklerde esir kılığında kendi askerlerini kaleye sokarak kaleyi fetih etmişler.
+ Yorum Gönder