+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Dini Bayramlar Hakkında Genel Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Dini Bayramlar Hakkında Genel Bilgiler
  Dini Bayramlar

  Dini bayramların günleri "kameri takvim" e göre hesaplandığı için şu an kullanılan takvimde her yıl aynı tarihe rastlamaz. Her yıl onar günlük gerilemeyle gelen ramazan ve kurban bayramları böylece değişik mevsimlerde kutlanabilmektedir. Ramazan bayramı Kameri takvime göre Şevval ayının ilk üç günü Kurban bayramı ise Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün süreyle kutlanır. Bu bayramlar halk geleneklerinde eskisi kadar olmasada hal' canlı bir şekilde varlıklarını sürdürmektedirler.

  Ramazan ve Kurban bayramlarının başlıca özelliği komşuların dost ve akrabaların ziyaret gezileriyle bir araya gelmeleridir. Gençler yaşlıların ellerini öperek onların hayır dualarını alırlar. El öpen çocuklara para ve hediye vermek de gelenektendir. Ziyarete gelenlere Ramazan bayramında şeker ikram edilir. Bunun içindir ki Ramazan bayramının bir adı da "Şeker bayramı"dır. Kurban bayramında yalnızca şeker değil kesilen kurbanın etinden de ikram edilir. X. yüzyılda yaşamış Harezmli bilgin Birûnî'nin verdiği bilgilere göre bayramlarda şeker ikramı Cem'in şeker kamışındaki tatlı özsuyu bir nevruz günü bulmuş ve bundan şeker çıkarmayı yaymış olmasına bağlanır. Eskiden yalnızca nevruz günü tatlı şeyler ikram edilirken sonradan aynı gelenek diğer bayramlarda da uygulanmıştır.

  Kurban bayramı Türkiye'de eğlenceler yönünden Ramazan bayramına oranla daha sönük geçmektedir. İbrahim Peygamberin oğlunu Tanrıya kurban etmek üzere keseceği sırada gökten inen bir koçun Tanrının emriyle oğlunun yerine geçmesinin bir anısı olarak islam dinine geçmiştir.

  Ramazan bayramının kutlandığı Şevval ayı ile Kurban Bayramının kutlandığı Zilhicce ayı arasındaki Zilkade ayı halk arasında Aralık olarak adlandırılır. Bu ayda evlilik yapmak uğursuz kabul edilir. Kurban bayramının birinci günü Mekke'de Mina denen yerde hacıların kurban kestikleri gündür. İslam dinine göre kurban kesmek maddi gücü yerinde olan her kul için "borç"tur. Kurban olarak koyun sığır deve kesilebilir. Kurban edilecek hayvan sağlıklı olmalı dişi ise hamile olmamalıdır.

  Kurban kesiminde uygulanan bazı gelenekler vardır. Bunların bir kısmı İslam dininin getirdiği şeyler bir kısmı da uluslara ve bölgelere göre değişen geleneklerdir. Örneğin bazı yörelerimizde kurbanlık koçları yıkama kınalama ve gelin telleri kurdelalarla süsleme adetleri vardır. Bizdeki kurbanlık hayvanları kınalama adeti Yahudilerde de görülen çok eski bir adettir. Hayvanları gelin telleri ve kurdelayla süslemek ise Orta Asya'da bazı yerlerde görülen geleneklerdendir. Kurban etinin üçte bir kesilen evde kalır. Diğer kısımlar komşu akraba ve fakir insanlara dağıtılır.

  Ramazan ve kurban bayramlarının ortak özelliklerinden biri de toplu eğlencelere sahne olmasıdır. Kasaba ve şehirlerde özellikle çocuklar ve gençler bayram yerlerinde buluşup eğlenirler. Bayram yerleri aynı zamanda küçük bir panayır görünümü kazanır.

  Ramazan bayramı bir aylık bir oruç tutma döneminin sonunda kutlanan bir bayramdır. Ramazan ayı olarak tanımlanan bu döneme de çeşitli gelenekler eşlik etmektedir. Eskiden oruç tutanlar hele gecelerin kısa olduğu yaz mevsimine rastlayan ramazanlarda uyumayıp sabaha karşı yenen sahur yemeğini beklerlerdi. Böyle olunca da gecenin teravih namazından sahur zamanı arasındaki süresi türlü eğlencelerle geçirilirdi. İstanbul'un Şehzadebaşı'nda Direklerarası Çemberlitaş tarafında Divanyolu adeta bayram yeri görüntüsünü alırdı. Ramazan gecelerine özgü gösterilerin başında karagöz ve ortaoyuna gelirdi. Taşra kasaba ve şehirlerinde de evlerde düzenlenen toplantılarından başka kahvehanelerde aşıklar çalıp söylerlerdi. Ramazan ayı boyunca kahvehane toplantılarında aşıklar saz ve türkü fasıllarından başka çoğu kez birkaç gece süren halk hikâyeleri anlatırlardı. 2. Mesport
  Moderators

  Dini Bayramlarımız hangileridir, Dini Bayramlarımız nelerdir, Dini Bayramlarımız hakkında, Dini Bayramlarımız hakkında bilgiler, Dini Bayramlar nelerdir, Dini Bayramlar hangileridir


  DİNİ BAYRAMLARIMIZ
  Dini bayramlar, dinimiz açısından önemli ve kutsal sayılan günlerde kutladığımız sevinçli günlerimizdir. İslam’da iki bayram kutlanmaktadır: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı

  Ramazan Bayramı:
  Ramazan ayının sonunda kutlanan üç günlük bayramdır. Ramazan bayramının kutlanma nedeni, aynı ayda, topluca tutulan oruçların ve diğer ibadetlerin sonucunda elde ettiğimiz sevaplardır. Bu bayramda herkes birbirini kutlar, çocuklar en güzel şekilde giydirilir; yanaklarından öpülür; ceplerine harçlıklar konur; şeker ve çikolatalar ikram edilir. Büyükler de birbirine sarılır; küslükler unutulur; tatlıya bağlanır.

  Kurban Bayramı:
  Kurban bayramının kutlanmasında tarihsel bir neden vardır. O da Hz. İbrahim Peygamber’in, canından çok sevdiği oğlu İsmail’i, canlar canı Allah yoluna kurban olarak adamasıdır. Şefkat ve merhameti çok yüce olan Allah, elbette İsmail’in kurban edilmesine izin vermemiş, onun yerine bir koç kesmesini emretmiştir. Bu durum, Allah’a olan sevginin ve bağlılığın bir işareti olarak kuşaktan kuşağa günümüze kadar gelmiştir.
  Kurban bayramında Müslümanlar dört gün boyunca bayram eder; kestikleri kurbanların etlerini dostları, arkadaşları ve ihtiyaç sahibi kimselerle paylaşırlar.

  Bayramlarda Allah’ın rahmet ve şefkati insanların yüreklerine iner; insanlar daha hoşgörülü ve sevecen olurlar.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Dini bayramlar kameri takvime göre hesaplandıkları için her yıl 10 gün öne gelmektedir. Dini bayramlarımız ramazan ve kurban bayramı olmak üzere iki tanedir. Ramazan bayramı 29/30 günlük bir oruçtan sonra kutlanmaktadır. Kurban bayramı ise Allah için kurban kesilerek kutlanmaktadır. Dini bayramlar aile ve akrabaları yakınlaştırmada etkilidirler.
+ Yorum Gönder


dini bayramlar hakkında bilgi,  dini bayramlarımız hakkında bilgi,  dini bayramlar ile ilgili bilgi,  dini bayramlar hakkında kısa bilgi,  dini bayramlarımız ile ilgili yazı,  dini bayramlarımız ile ilgili bilgiler