+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda İzmir Doğal Güzellikleri-İzmir in ilçeleri Harita ile İZMİR HAKKINDA GENEL BİLGi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  İzmir Doğal Güzellikleri-İzmir in ilçeleri Harita ile İZMİR HAKKINDA GENEL BİLGi
  İZMİR HAKKINDA GENEL BİLGİ  İzmir il toprakları jeolojik yönden çöküntü alanlarından oluşmuş ova ve dağlık alanlardan meydana gelmiştir. İlin doğu-batı doğrultusunda uzanan sıra dağlar arasındaki çöküntü alanları, akarsuların birikintileri ilin coğrafi konumunu meydana getirmiştir. İlin başlıca yükseklikleri kuzeyde Çıralı Dağı, Geyikli Tepe ve Yunt Dağı'dır. Orta kesimde ise Bozdağlar ve Aydın Dağları bulunur. Bunların arasında Bakırçay Gediz ve Küçük Menderes ovaları bulunmakta olup, bu ovaların deniz seviyesinden yükseklikleri 0-200 m. arasında değişmektedir.

  Dağlar ve Ovalar

  İzmir'in orta kesiminde Bozdağlar ile güneyinde Aydın Dağları bulunmaktadır. Bunlar III. Zamanın (Tersiyer) sonlarına doğru aşınmış, yeni tektonik hareketlerle parçalanmış yükseltilerdir. Kuzeydeki Madra Dağları ile Yunt Dağları magmadan fışkıran lavların yığılmasından meydana gelmiştir. Karaburun Yarımadası'ndaki dağlar ise çoğunlukla burada birikmiş tortuların kıvrılmasından meydana gelmiştir. Dağlar ile ovalar arasındaki yükselti farkının büyük oluşu da akarsuların bu kütleleri parçalamasından kaynaklanmıştır.

  Madra Dağı ilin kuzeyinde, deniz seviyesinden 1.250 m. yükseklikte olup, kuzeyde Burhaniye-Havran ovaları, güneyde de Bergama Ovası arasındaki en büyük yükseltidir. Güneybatıda Altınova ile Dikili'ye doğru uzanan Madra Dağı'nın kolları deniz kıyısına kadar ulaşırken alçalarak kıyı düzlükleri ile birleşir. Bu dağın güney batı ucu Bergama'nın batısında, 1.061 m. yüksekliğe ulaşarak Geyikli Dağı ismini alır. Marda Dağı'nın tepe noktalarında bazı yerler hafif dalgalı düzlükler halinde yaylalardır. Üzerleri fıstık çamı ormanları ile kaplı olan Kozak Yaylası bu yaylaların en ünlüsüdür.

  Madra Dağı'nın güneyinde, Soma yakınlarından Çandarlı Körfezi'ne kadar uzanan Bakırçay Ovası yer almaktadır. Bakırçay ve kollarının getirdiği alüvyonlarla örtülü olan bu ova 60 km. uzunluğunda olup, Kınık'ın kuzeyinde de en fazla genişliğe ulaşır.

  İzmir'in kuzeyinde Bakırçay, güneyinde Gediz çöküntü alanı arasında bulunan 1.075 m. yüksekliğindeki Yunt Dağı akarsularla parçalanmıştır. Yunt Dağı'nın bir bölümünü oluşturan Sultan Dağı Bakırçay Ovası'nın güneyinde dağlık bir alan meydana getirir.

  İzmir'in güneyinde Gediz Nehri'nin bulunduğu çöküntü alanı içerisindeki Dumanlı Dağ ile Yamanlar Dağı arasında uzunluğu 10 km. bulan dar bir boğaz vardır. Menemen Boğazı ismi verilen bu vadinin doğusunda Gediz Ovası uzanmaktadır. Bu ovanın büyük bir kısmı Manisa ilinin sınırları içerisinde kalmıştır. Menemen Boğazı batıya doğru, Emiralem'den itibaren genişler ve alçalır ve Gediz Deltası ile de birleşir. Burada meydana gelen düzlüğün güneydoğusunda 20 km. uzunluğunda Menemen Ovası ile Gediz Delta Ovası isimli düzlükler bulunmaktadır. Bunlar Anadolu'nun en verimli ovalarıdır.]
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  İzmir, büyüklük olarak Türkiyenin üçüncü büyük şehridir ve cıvıl cıvıl olan bir yerdir. Çğdaş, gelişmiş ve aynı zamanda çok işlek bir yerdir. Renkli denizi ve plajı ile çok fazla ilgi çeken bir yerdir.
+ Yorum Gönder


çandarlı haritası,  çandarlı izmir harita,  izmir haritası candarlı