+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Deyim hakkında açıklama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Deyim hakkında açıklama
  Deyim ne demektir

  Çoklukla gerçek anlamlarının dışında bir anlam taşıyan kalıplaşmış sözler. En az iki sözcükle kurulur. Kısa ve özlü anlatım aracıdır. Teşbih, istiare, mecaz ve kinaye unsurlarıyla bir olayı tanımlar ya da ifade eder. "Ağır başlı", "Dostlar alışverişte görsün" gibi.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Deyim Hakkında Kısaca Bilgi

  Deyim,
  dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı ya da söz dizimi içinde belirten ve çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı anlamlara gelen sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümcedir. İki veya daha çok sözcükten kurulu bir çeşit dil ifadesi olan deyimler, duygu ve düşünceleri dikkati çekecek biçimde anlatan ad, önad, belirteç, yalın ve birleşik eylem görünüşlü dilsel yapılardır. Ya tam bir tümcedirler ya da bir söz öbeğidirler.

+ Yorum Gönder