+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türkler Islamiyeti Ne Zaman Ve Nasıl Kabul Ettiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkler Islamiyeti Ne Zaman Ve Nasıl Kabul Ettiler
  türkler islamiyeti ne zaman ve nasıl kabul ettiler kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Türkler Islamiyeti Ne Zaman Ve Nasıl Kabul Ettiler

  Türkler Islamiyeti Ne Zaman Ve Nasıl Kabul Etmişlerdir


  TÜRKLERİN İSLAMİYET'İN KABULÜ

  İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi Emevi Halifeliği zamanında müslüman Araplar, Suriye ve İran'ı hâkimiyetlerine alarak Maverâünnehir bölgesine ulaşmışlardı. Seyhun ve Ceyhun ırmaklarının arasındaki bu bölgede Türkler bulunmaktaydı. Böylece Araplar ile Türkler ilk defa temasa geçmişlerdir .

+ Yorum Gönder