+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türkler Ne Zaman Islamiyeti Kabul Ettiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkler Ne Zaman Islamiyeti Kabul Ettiler
  türkler ne zaman islamiyeti kabul ettiler kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Türkler Ne Zaman Islamiyeti Kabul Ettiler

  Türkler Ne Zaman Islamiyeti Kabul Etmişlerdir


  Türk-Arap mücadeleleri Abbasiler döneminde şiddetini kaybetti.Çin ve Abbasi orduları arasında 751 yılında Talas savaşı Karluk Türklerinin Müslümanların yanında mekan almasından dolayı Abbasilerin üstünlüğü birlikte sonuçlandı.Bu savaştan sonraları Türk-Arap ilişkileri müspet yönde gelişti.Bu hadise Orta Asyanın kaderini değiştirirken,Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde de etken oldu.Talas savaşında Çinlilere karşı Arapların yanında mekan alan Karluklar on.yydan itibaren kalabalık gruplar halinde İslamiyeti kabul ettiler.
+ Yorum Gönder