+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türkler Ne Zaman Islamiyeti Seçti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkler Ne Zaman Islamiyeti Seçti
  türkler ne zaman islamiyeti seçti kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Türklerin İslamiyete girişi

  Türkler İslamiyet'ten önce Şamanizm inancına sahiptiler. Yaklaşık 10. yy'a kadar Şamanizm Türkler arasında en yaygın din olmuştur. İslamiyet öncesi Türkler ile Müslüman Arapların ilk karşılaşması 7. yy'da Halife Ömer döneminde gerçekleşmiştir.

  Dört Halife'den sonraki Emevi hanedanlığı döneminde İslamiyet daha çok Arap milliyetçiliği ekseninde gelişmekte olan bir dindi. Emevilerin Arap milliyetçisi yönetimi halk arasında huzursuzluğa neden oluyordu. Fetihlere devam edilmekle beraber misyonerler dışında diğer milletleri müslümanlaştırmaya yönelik bilinçli bir politika izlenmiyordu. İslam Devleti yeni fetihlerle oldukça genişlemiş, Maveraünnehir'e kadar ulaşmıştı.
+ Yorum Gönder