+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Hun Devleti ne zaman kim tarafından kuruldu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Hun Devleti ne zaman kim tarafından kuruldu
  Hun Devleti ne zaman kim tarafından kuruldu

  Büyük Hun Devleti Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir MÖ 220′den MS 216′ya kadar hüküm sürmüştür Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizi’nden Hazar Denizi’ne kadar geniş bir bölgeyi kapsamıştır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hun Devleti ne zaman kim tarafından kuruldu

  Hun Devleti ne zaman kuruldu hakkında kısa bilgi  Kurucusu: Hunlar’ın bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır (Tuman). Teoman M.Ö.220 tarihinde
  Hun devletini kurdu

+ Yorum Gönder