+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tarihi Türk Devletleri Hunlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tarihi Türk Devletleri Hunlar
  Hun Devleti


  Hunlar veya Hyung-nular veya Hiung-nular ya da Hiung-noiler Orta Asya'da ve Avrupa'da devlet kuran içinde çesitli halklar da olan bir Türk toplumudur. Hunlar, üç önemli topluluk olarak ele alınabilir.
  Hunlar
  1- Orta Asya Hunları, ilk büyük Hun hakanlığıdır (M.Ö. 220 - M.S. 216). ilk büyük hükümdarları Teoman Yabgu'dur. Oğlu Mete Han (Oğuz Han da denir), M.Ö. 209'da Teoman'ın yerine tahta geçip, Hunlar'a 35 yıl hükümdarlık etmiştir. Bütün Türk, Moğol ve Tunguzları buyruğu altında topladı. Devletinin sınırları, Büyük Okyanus'tan Hazar Denizi'ne, Tibet ve Keşmir'den Kuzey Sibirya'ya uzanıyordu.

  2- Çeşitli Türk boylarının birbiri üzerine yaptığı baskılarla zayıflayan önemli Hun boyları batıya göç etmeğe başladılar. Bunların bir bölüğü Volga ile Ural ırmakları arasında bir devlet kurdu (M.S. 374). Hakanları Balamir Han'dı. Avrupa Hun Devleti, M.S. 425'te kuruldu. 454'e kadar yaşayan bu devletin en büyük hükümdarı Attilâ idi. 9 yıl süren saltanatı sırasında 4 milyon km2'lik bir toprak üzerinde dünya'da o güne kadar görülmüş en büyük imparatorluğu meydana getirdi.

  3- Akhunlar, ise Moğollarla karışarak güneye inen ve orada VII. imparatorluk hanedanını kuran Hunlardır. 3,5 milyon km²'lik bir bölgede 71 yıl Hindistan'a egemen olduktan sonra dağıldılar.

  * Asya Hunları (Hiungnu-lar)

  * Avrupa Hunları için
  * Hindistan Hunları (Eftalitler)
 2. Zahra
  Üye

  Hun Devleti Hunların Avrupa da kurmuş olduğu bir Devlettir. Hunlar, Kavimler göçü ve Romanın istilası sonucu Göç etmek zorunda kalan Türk boylarının bir araya gelmesiyle kurulmuş oluşmuş olan bir Asya Kökenli Boylar Federasyonudur. Bu devlette bulunanlar Türk olduğu için Türk Devleti şeklini almıştır.
+ Yorum Gönder