+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türk kağanları İlteriş Kağan Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türk kağanları İlteriş Kağan
  Türk kağanları İlteriş Kağan


  Göktürk hükümdârı. 630 yılında Çin hâkimiyetine girerek istiklâlini kaybetmiş olan Göktürk devletini, 682 yılında tekrar kurdu. İki ülkeyi derleyip topladığı için Kutlug adına ilave olarak, İlteriş unvânı verildi.

  Çin?de doğup büyüyen İlteriş Kutlug Kağan, bir süre devlet memuru olarak çalıştı. Orta Asya hududunda görev yaptığı sırada, 681 yılında on yedi arkadaşı ile birlikte Türk devletini kurmak için teşebbüse geçti. Bilge Tonyukuk da yardımcı oldu. Kendisini destekleyenlerin sayısı yedi yüzü bulunca, istiklâlini ilân etti. Orta Asya Türkleri, Çin?deki Türk Hanedan mensupları ve kumandanları etrafında toplandı. Büyük bir kuvvet ortaya çıktı. 682 yılında, Göktürk Devletini ikinci defa kurup hükümdarlığını îlân etti. Bilge Tonyukuk?u kendisine vezir yaptı. İkinci Göktürk Devleti adıyla anılan bu devlete kurucusuna nispetle Kutlug Devleti de denildi

  Göktürk Devletini millî şuurla teşkilâtlandırıp Türk töresini ülkede hâkim kıldı. 682 yılından sonra, on yıl içinde, on yedisi Çin?e olmak üzere kırk yedi sefer tertip eden İlteriş Kutlug Kağan, yirmisine bizzât katıldı. Hepsinde muvaffak olup, hiç yenilmedi. 692?de ölünce kardeşi Kapagan (692-716), kağan oldu. Bilge Kağan (716-734) ile Kül Tigin, İlteriş Kutlug Kağan?ın oğullarıdır.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  İlteriş Kağan, İkinci Doğu Göktürk devletinin kurucusu ve Bilge Kağanla Kül Tiginin babasıdır. İlteriş Kağan Bilge Tonyukukla beraber Çine isyan etmiştir. İsyanın amacı İkinci Doğu Göktürk devletini tekrar toparlamaktı ve amacına kısa zaman içinde ulaştı.
+ Yorum Gönder