+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Sahn-ı Seman Medresesi Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Sahn-ı Seman Medresesi Nedir- Tarihi Sözlük
  Sahn-ı Seman Medresesi


  Sultan Fatih Mehmed tarafından İstanbul'da yaptırılan medreseler.
  Bunların sayısının sekiz olmasından dolayı "Sahn-ı Seman" olarak isimlendirilmiştir.
  Medreseler, Fatih Camii'nin iki tarafında sıralanmıştır. Bunların dördü güneyde, diğer dördü de kuzeydedir. Yüksek öğrenim verilen Sahn-ı Seman medreselerine girebilmek için, ilk eğitimin verildiği İbtida-i hariç ve orta dereceli eğitimin verildiği dahil medreselerini bitirmek gerekirdi, Sahn-ı Seman'a girenler, önce Tetimme medresesine alınırdı. Bu medrese Sahn-ı Seman'ın idadisi durumundadır. Medreselerde hücre sahipliğine hak kazanan öğrenciler ulemadan sayılırdı.
  Derslerin nasıl bir sıra takip edeceği, sınıfların ayrımı, kısaca eğitim programı, Sultan Fatih Mehmed'in Türkistan'dan getirttiği bilginler, Ali Kuşçu ve Molla Hüsrev tarafından düzenlenmiştir. Okutulan derslerden hadis ve tefsir bölümü başlı başına bir ihtisas alanıydı. Bunlardan başka, fıkıh, kelam, Arap edebiyatı, tabiiyat, riyaziyat, tıp gibi dersler de okutulurdu.
  Sahn-ı Seman'ı bitirenler, müderris, kadı, hakim ve devletin diğer bütün hizmetlerinde görev alabilecek düzeyde sayılırdı. Tanzimat'la birlikte, değişik meslekler için okullar açıldığından medrese eğitimi görenler için yalnızca ilmiye, bölümü kaldı. Gün geçtikçe eski ilgisini kaybeden Sahn-ı Seman medresesi, Cumhuriyet döneminde diğer medreseler gibi kapatılmıştır.
 2. Zahra
  Üye

  Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra eğitim kurumları arasında çok daha yüksek derecede eğitim verecek olan bir Eğitim kurumu Sanı Seman ı kurmuştur. Fatih Sultan, Sahnı Semanı geliştirirken Ali Kuşçu ile beraber çalışmıştır.
+ Yorum Gönder


sahnı seman medresesi nedir,  sahnı seman ne demek,  sahn-ı seman medresesi nedir,  sahn ı seman nedir,  sahn ı seman medresesi nedir,  sahn-ı seman nedir