+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan edebiyatı uyak çeşitleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan edebiyatı uyak çeşitleri hakkında bilgi
  divan edebiyatı uyak çeşitleri hakkında bilgi kısaaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Divan edebiyatı uyak çeşitleri hakkında bilgi

  Kısaca Divan edebiyatı uyak çeşitleri hakkında bilgi  Tevhid: Allah'ın birliğini, varlığını anlatan kasidelerdir.
  Münacaat: Allah'a yakarışı dile getiren kasidelerdir.
  Naat: Peygamberi öven kasidelerdir.
  Medhiye: Devrin önde gelen kişilerini; din ve devlet adamlarını öven kasidelerdir.
  Hicviye: Devrin yöneticilerini yermek için yazılan kasidelerdir.
  Mersiye: Önemli birinin ölümünden duyulan acıyı dile getiren kasidelerdir.
  Cülûsiyye: Padişahın tahta oturması münasebetiyle yazılan kasidelerdir.
  Sûriyye: Düğün ya da sünnet gibi şenlikleri ele alan kasidelerdir.

+ Yorum Gönder