+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Yazılı Edebiyat Dönemi nedir , Yazılı Edebiyat Dönemi Özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Yazılı Edebiyat Dönemi nedir , Yazılı Edebiyat Dönemi Özellikleri nelerdir
  Yazılı Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri Nelerdir

  Yazılı Edebiyat Dönemi 8. yüzyılda başlayıp 10. yüzyıla kadar sürer. Türk edebiyatına ait en eski yazılı belge, Yenisey Kırgızları tarafından Göktürk alfabesiyle yazılan Yenisey Yazıtları’dır. Ancak bunlar okunamamışlardır. Yazılı belge olmaktan Öte edebi bir değerleri yoktur.Asıl önemli belgeler 8. Yüzyılda yazılan Göktürk Yazıtları‘dır. Orhun Irmağı yöresinde bulunduklarından bunlara Orhun Yazıtları da denir.

  Yazılı Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri

  1. Göktürk Abideleri, Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı belgeleridir. Yazıtlardaki olgun anlatım özelliğinden, önceden de var olup ele geçmeyen ürünlerin de olabileceği düşünülmektedir.

  2. Dönemin ürünlerinde hem dinsel hem de dindışı etkiler görülür.

  3. Bu yazıtlar kullanılan ilk Türk alfabesini günümüze ulaştırmıştır.

  4. Yazıtlar Türk dili ve edebiyat tarihinin dışında, tarih, sosyoloji, etnografya için de değer taşır.

  5. Yazıtlarda hem halk diliyle ( Tonyukuk abidesi) hem de sanatlı bir söylev diliyle ( Bilge Kağan Abidesi ve Kültigin Abidesi) anlatım görülür.

  6. Yazılı edebiyat döneminde Göktürkçe Kuzey Lehçesi ve Uygurca (Güney Lehçesi) kullanılmıştır.

  7. Yazıtlarda, ses tekrarına dayalı (aliterasyonlu) bir anlatım vardır. (Söz sanatlarından yararlanılmıştır.)

  8. Orhun Abideleri‘nde, ulusal birliğin önemi, ulusal benliğin korunması gerektiği vurgulanmaktadır.

  9. Bazı atasözleri ve destanlarımız bu dönemde yazıya geçirilmiştir.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Yazılı Edebiyat Dönemi nedir

  Yazıya ilk aktarılan eserlerin bulunduğu dönemdir. Türkçe yazılı belgeler 6. yüzyıldan kalan Yenisey ve 8. yüzyıldan kalan Orhun Yazıtları’dır (Köktürk Kitabeleri).
  Orhun Yazıtları, Türklerin edebî değer taşıyan ilk yazılı metinleridir. Yazıtlarda kullanılan dil. bütün dış etkilerden uzak, saf Türkçedir. Uygur yazıtları da bu dönemin eserlerindendir. Bu dönemde Türkler kendi alfabelerini (Göktürk, Uygur) kullanmışlardır.

+ Yorum Gönder


yazılı edebiyat dönemi özellikleri,  yazılı edebiyat nedir,  yazılı edebiyat dönemi araştır