+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Yapım Eki Nedir Yapım Ekleri İle İlgili Genel Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Yapım Eki Nedir Yapım Ekleri İle İlgili Genel Bilgi
  Yapım Eki Nedir Yapım Ekleri İle İlgili Genel Bilgi

  Eklendiği sözcüğün kök anlamıyla bağlantılı bir biçimde yeni anlamda bir sözcük türetmeye yarayan eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamıyla birlikte kimi zaman türünü de değiştirir.

  Örnek:

  örtü

  ört ü

  ört => örtü

  Yeni sözcükler yapan YAPIM ekleri.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Yapım Ekleri

  Sözcüklerin kök ya da gövdelerine gelerek sözcüğe yeni bir anlam kazandıran eklere “yapım ekleri” denir. Yapım ekleri hem isimlere, hem de fiillere gelebilirler. Türkçe’de ekler dört grupta incelenir:
  1. Addan ad yapan ekler
  2. Addan fiil yapan ekler
  3. Eylemden ad yapan ekler
  4. Eylemden eylem yapan ekler

 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  yapım eki gelen sözcüğün anlamını değiştirerek başka bir anlam katmasına yapım eki denir. yapım eki hem isimlere hem de fillere gelebilir. yapım ekleri dörde ayrılır. bunlar;isimden isim yapma, isimden fiil yapma,fiilden fiil yapma fiilden isim yapma.
+ Yorum Gönder