+ Yorum Gönder
Tiyatro ve Skeç Arşivi ve Tiyatro Metinleri Forumunda Kütüphane Ile Ilgili Tiyatro Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kütüphane Ile Ilgili Tiyatro Örneği
  Kitap okumayı çok seviyorum onun için bende kütüphane ile ilgili tiyatro istiyorum bana ödevim için lazım 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Kütüphane Ile Ilgili Tiyatro

  Kütüphane Ile Ilgili Tiyatro Örneği


  (Oyun, 1 Bölüm)
  Kişiler:
  Bayan Şiir
  Bay Sözlük
  Bay Tarih
  Bayan Dilbilgisi
  Bay Aritmetik
  Bay Şaka
  Bayan Hikaye
  Bay Biyografi


  Zaman:
  Akşamın geç vakti

  Yer:
  Bir genel kitaplığın okuma odası Perde açıldığında hafif bir inilti işitilir

  Sahne I

  Bayan Şür - Sözlük
  BAYAN ŞİİR - (İniltili bir sesle) Oh; bana birisi yardım etse!
  SÖZLÜK - (Soldaki kitapların arasından çıkar, boynunda sözlük kabı biçiminde bir karton asılıdır) Kulağıma bir ses geldi, birisinin beni çağırdığını sanıyorum
  ŞİİR - (Masanın arkasındaki iskemleye çıkmak için eğilmiştir) Siz misiniz Bay Sözlük?
  SÖZLÜK-(Şiire doğru giderek) Orada ne yapıyorsunuz? İskemlenin üstünde ne yapacaksınız?
  ŞİİR - Bugün öğleden sonra küçük bir kız beni burada yüzüstü bıraktı, sonra biri gelip beni sertçe kapadı, arkamı kırdı Bana yardım ediniz Bay Sözlük (Sözlük’ün yardımı ile ayağa kalkar) Çok üzüntülüyüm (İnleyerek ağlamaya başlar) Şimdi anladınız mı?,
  SÖZLÜK - (Biraz yüksek sesle) Evet, şimdi anladım Fakat siz her zaman okunmazsınız ' ŞİİR - Ben de düşünüyorum, bu durumda arkam fazla İncinmeyecek, fakat beni çocuklar niye dikkatsiz okuyorlar?
  SÖZLÜK - Bu olay, üzüntü (ozelbilgilercom) ile karşılanacak bir şeydir
  ŞİİR - Oh Bay Sözlük, görüyorsunuz, ne kadar kederliyim, benimle bu sözcüklerle konuşmayınız
  SÖZLÜK - Ben büyük sözcükleri severim; hep bunlarla doluyum
  ŞİİR - Ben, yalnız güzel sözcükleri severim Şebnemler, mavi gök, güzel kokulu çiçekler gibi
  SÖZLÜK - Sizin sevdiğiniz bu sözcükler bende de " vardır Boşu boşuna tartışıyoruz Beni de çocuklar dikkatsizce hırpalarlar
  ŞİİR - Sizi de mi?
  SÖZLÜK - Bir sözcüğün anlamının ne olduğunu anlamak İçin benim sayfalarımı karıştırırlar
  (Bu sırada Tarh yavaş yavaş içeri girer, boynunda "eski ve modern tarih" sözleri yazılı bir karton asılıdır

  Sahne II öncekiler – Tarih

  TARİH - Orada ne konuşuyorsunuz?
  SÖZLÜK- Merhaba Tarih
  ŞİİR-Oh Affedersiniz
  TARİH - Ne önemi var! Benim için uyanmak, kitap rafında uzanıp yatmaktan daha iyi oldu (Omzundaki tozlan silkeleyerek, çıkan tozlara bakar)
  ŞİİR-Ne kadar çok
  SÖZLÜK- Niçin böyle tozla kaplanmışsınız?
  TARİH - (Hala tozları üfleyerek) Elbette öyle olacak, hiç kimse beni alıp okumuyor ki
  ŞİİR-Hiç kimsemi?
  TARİH - En son beni bir çocuk aldı, öbür kitapları arasına sıkıştırdı Pide gibi yaptı
  ŞİİR - Sizde pek güzel hikayeler olduğu halde, açıp okumamaları ne kadar şaşılacak şey
  TARİH - Bu, gerçektir O sözünü ettiğim küçük çocuk da yerimde kuruyup tozlandığımı söylemişti (Tozlarını üfler)
  SÖZLÜK - Siz tarihlerle dolu olduğunuz İçin pek kuru geliyorsunuz
  ŞİİR - Bütün bunlar tarihi daha çekici yapmıyor mu? Yalnız İçinde bulunduğumuz çağda kalmayıp, geçmişi yaşamak ne kadar olağanüstü bir şey
  TARİH - Elbette öyledir Eğer çocuklar dikkatle beni okurlarsa çok ilgilenirler
  (Bu sırada, Bay Aritmetik ve Bayan Dilbilgisi içeri girerler, üzerlerinde boyunlarına asılmış, üstünde kitap kapağı biçiminde çizilmiş kartonlar vardır)

  Sahne III öncekiler - Bay Aritmetik - Bayan Dilbilgisi

  SÖZLÜK-Buyurun Bayan Dilbilgisi
  TARİH-Ve Bay Aritmetik
  ŞİİR - Nereye gidiyorsunuz?
  ARİTMETİK- Kitap rafına çıkacaktık
  DİLBİLGİSİ-Evet
  ARİTMETİK - Sizin konuşmalarınızı duyduk ve ne olduğunu merak ettik
  SÖZLÜK-Sizlere niçin toplandığımızı anlatalım
  ŞİİR - Çocuklar bizi insafsızca hırpalıyorlar
  DİLBİLGİSİ - Hemen hemen, bütün çocuklar benim de değerimi bilmiyorlar Konuşmanın temeli olan fiil ve sıfatları bile öğrenmek istemiyorlar
  ARİTMETİK - Küçük erkek çocuklar beni okumasını seviyorlar ama, anlamımı tam kavrayamıyorlar Bakın Bayan Dilbilgisi, siz bunları biliyor musunuz? 7x8 = 56 9x12 =
  TARİH - Susunuz, eğer burada bir toplantı yapmak istiyorsanız, çabuk olalım Bir hazırlık yapalım
  ŞİİR - Bunu kabul ediyorum Ben şiir kitaplarının temsilcisi olacağım (Şaka kitabı yuvarlanarak içeri girer, Sözlük'ün arkasından koşar)

  Sahne IV öncekiler – Şaka

  ŞAKA-Sürpriz
  SÖZLÜK ~ Kimsiniz? Susunuz!
  ŞİİR-Bay Şaka
  ŞAKA - Güldürü ile doluyum; toplantınıza katılabilir miyim?
  SÖZLÜK - Kendi kendinize bir şey başarabileceğiniz aklınıza gelebiliyor mu?
  TARİH - Siz hiç ciddi değilsiniz, biz önemli konular üzerinde düşünüp karar alacağız
  ŞAKA - Olabileceğim kadar ciddi olacağım Şimdi bana bakınız (Masanın üzerine çıkar, takla atar)
  SÖZLÜK - (Kızgın) Kendi kendinize önem vermeseniz olmaz mı?
  ARİTMETİK - (Gülerek) Bu, çok gülünç
  SÖZLÜK - (Ağırbaşlılıkla) Gülmeyi bırakınız
  ŞAKA - (Masumlukla) Siz bizim gülüp şakalaştığımızı mı sanıyorsunuz?
  SÖZLÜK - Bir hikayecik Bir hikayecik düşünceyi azaltmaktan başka ne işe yarar (Kızgın kızgın Şaka'ya bakar)
  ŞİİR-Pekala, Bay Sözlük
  ŞAKA - (Masadan atlayarak) Bay Sözlük, benim hikayeciklerimde, her vakit düşünce en yüksek yeri alır Sizi üzüyorum Affedersiniz, sizlere hep yardım etmek isterim
  SÖZLÜK-Yardım: Nasıl yardım edebilirsiniz?,
  ŞAKA - Sizlere yardım etmek için fazla bilgili olmak gerekmez Pek çok biçimde size yardım edebilirim Çocuklar beni severek okurlar, ben onlara oyun ve eğlencenin yolunu gösteririm Bu, çok önemlidir
  (Hikaye kitabı, sahneye girer Boynunda bir kitap kapağına benzeyen karton vardır ve üzerinde, "Çocuklar İçin Seçilmiş Hikayeler" tümcesi yazılıdır)
  TARİH - Günaydın, Bayan Hikaye
  HİKAYE - Sizleri burada bulunca, pek sevindim Oysa üzerime karabasan geldi sanmıştım
  SÖZLÜK-KAbus
  ŞİİR - Karabasan (Elini sıkarak) Niçin böyle diyorsunuz? Siz güzel hikayelerle dolusunuz
  HİKAYE - Biliyorum, ama çok zamandır kendimi iyi hissetmiyorum Küçük bir kız, resimlerimden birini beğendi, yırtıp evine götürdü
  DİLBİLGİSİ -Vah, vah!,
  HİKAYE - Birisi beni aldı, dikkatsizce karıştırdı, okumadan geri getirdi Bunun için yırtıldım
  TARİH - Bayan Hikaye yorgun görünüyor, bir dakika bile gecikmeden çalışmaya başlayalım!
  ŞİİR - Affedersiniz Bay Sözlük, büyük sözcüklerle konuşmayınız
  DİLBİLGİSİ - Siz ne düşünüyorsunuz, Bay Sözlük?
  SÖZLÜK - Ben başkan olursam çok sevineceğim (Masaya yaklaşır ve oturur) Siz de benim çevreme oturunuz (öbürleri masanın çevresine otururlar) Şimdi bana bakınız, oturumu açıyorum
  ŞİİR - Affedersiniz Bay Sözlük, yine büyük sözcüklerle konuşmayınız; zamanımız azdır (Hepsi birden konuşurlar)
  SÖZLÜK - Susunuz! (Sesini yükseltir) Toplantıyı açmak İstiyorum!
  (Biyografi içeri girer, boynunda ünlü adamların resimleri bulunan bir karton asılıdır)
  Sahne VI öncekiler - Biyografi
  BİYOGRAFİ - Beni bekleyin, ben de toplantınıza katılmak istiyorum!
  SÖZLÜK- Elbet bekleriz Bay Biyografi
  BİYOGRAFİ - Ben büyük adamların hayatı İle doluyum Çocuklar beni severek okurlar
  SÖZLÜK - Pekala, oturunuz
  BİYOGRAFİ - Baştan başlayabiliriz (Çevresine bakar) Bay Şaka nerede?
  (Şoka, kitaplığın sıraları üzerinde dolaşır, bu sırada elinde bir cetvelle aşağıya iner)
  ŞAKA- Buradayım! Size bunu getiriyorum! (Cetveli Sözlük'e verir)
  SÖZLÜK - Bunu ne yapacağız?
  ŞAKA - Toplantıyı idare edenlere cetvel gereklidir (öbürleri gülerler Sözlük yüzünü ekşitir) :
  SÖZLÜK - Oh Sen ve senin şakaların Bununla beraber, teşekkür ederim (Şaka yerine oturur, herkes susar) Bayan Şiir çok hırpalandığınızı söylüyorsunuz, şimdi size ne yapabiliriz?,
  ŞİİR - (Yerinden kalkarak) Başkaldırmak zorundayız Başka ne söyleyebilirim
  TARİH - Pekala, fakat bana kalırsa bir iş yapmak için, eleştiriden çok, düzeltme yoluna gitmek yararlıdır
  HİKAYE - (Ayağa kalkarak) Bağışlayın, bu işin düzelmesine gidelim Eğer biz, çocuklara bir şeyler öğretir, onlara kendimizi sevdirirsek, hepimizi beğenecekler ve hırpalamayacaklardır
  DİLBİLGİSİ-Çok doğru
  ARİTMETİK - Ben de öyle yapmakla doğru bir iş göreceğimizi sanıyorum Dik başlılıktan bir şey çıkmaz, bir şirket kuralım, çocuklar bizi oradan safın alsınlar,
  BİYOGRAFİ - Boykot yapıp, çocukların okumasına engel olmak İyi bir şey değil Bizi unutturur
  ŞİİR - Onlara, bize dikkat etmelerini öğretelim Sonra kendileri okuyunca arkadaşlarına versinler
  SÖZLÜK - Anlaştık, toplandığımız pek iyi oldu, değil mi? Sen bir şey söyleyecek misin Bay Şaka? (Şaka'nın bulunduğu yana bakarak) Yeni ortadan kaybolmuş
  (Şaka kitaplık masasının çevresinde dolaşır İsmini duyduğu zaman, o yana bakar)
  ŞAKA - (Elinde takvim, koşarak gelir) Susunuz, ben çok önemli bir fikir buldum Siz, bu haftanın ne olduğunu biliyor musunuz?
  SÖZLÜK- Hayır, hiç düşünmedik bile
  ŞAKA - Evet, Kitap Haftası! Kitaplık memuru, kırmızı kalemle takvime işaret koymuş Haydi arkadaşlar, çocukları bilgilendirmek, eğlendirmek, mutlu kılmak için çalışalım (Hepsi birden ayağa kalkarlar)
  ŞİİR-Evet, evet!
  HEPSİ - Kitap okuyalım, kitap okuyalım!
  SÖZLÜK - (Çok duygulu) Çocuklar, kitap okuyunuz, ne kadar neşeleneceksiniz; bilmediğiniz sözcükleri de bende bulacaksınız
  ŞAKA - (Küçük adımlarla dolaşarak) Ah, çocuklar ne kadar güze! kararlar karşısındayız Beni okuyunuz; hem eğlenecek, hem de neşeli fikirler alacaksınız
  ŞİİR - (Şakaya doğru yürüyerek) (ozelbilgilercom) Onlara ben de bir şeyler söylemek İsterim Çocuklar, bizi yıpratmayınız, benden de neşeli mısralar okur mutlu olursunuz
  HEPSİ - Yaşa, Bayan Şiir, yaşa! (Tarih'e, Şiir'e doğru adım atarlar)
  TARİH - Ben tarih kitabıyım, yüzyıllarla doluyum Beni raflarda tozlanmaya bırakmayınız Sizin önünüze, geçmişi sereceğim Bu hayat dolu hikayelerle mutlu olacaksınız
  SÖZLÜK - Bayan Dilbilgisi, siz çocuklara bir şeyler söylemeyecek misiniz?
  DİLBİLGİSİ - (Yürüyerek) Ben de çok ilgi uyandıran bir kitabım, sizlerin doğru yazmanıza, doğru konuşmanıza yardım ederim Fiiller, özneler, sıfatlarla doluyum
  HEPSİ - Yaşa, yaşa Bayan Dilbilgisi! Siz ne söyleyeceksiniz Bay Aritmetik?
  ARİTMETİK - Çocuklar, beni seviniz Rakamlar çabuk öğrenilir
  BİYOGRAFİ - (Onlara doğru yürüyerek) Bütün büyük adamların yaşantısını ben yazarım
  ŞİİR - Ne güzel, ne güzel Bay Biyografi!
  HİKAYE - (Yürüyerek) Artık benim sayfalarımı yırtmayacaksınız, evlerinizde tutuklu olarak bulundurmayacaksınız Pek çok çocuk beni okuyacak, neşelenecektir
  (Sahnenin çevresinde el ele tutuşarak yarım daire yaparlar, yalnız şaka yoktur, o masanın çevresinde dolaşır)
  HEPSİ - (Seyircilere bakarak) Biz hepimiz arkadaşız, birbirimize yardım edeceğiz
  (Şaka, halkayı yararak ortalarına girer, heyecanlıdır Elinde kitap afişleri vardır)
  ŞAKA - Bakın, bakın Buradaki masada neler buldum Bunları Kitap Haftası için hazırlamışlar (Her okuyucuya bir afiş verir, sekiz afişte şöyle yazılmıştır 1 Kitaplarda neşe bulursunuz 2 Kitaplar bilgi verir 3 Kitaplar, eğlendirir 4 Kitaplarda güzellik vardır 5 Kitaplarınızı iyi okuyunuz, 6 Kitaplar arkadaşınızdır 7 Kitaplar size yardımcıdır 8 Kitaplarınızı eskitmeyiniz)
  (Bu afişleri, seyircilerin okuyabileceği bir biçimde tutarlar)
  HEPSİ - (Afişleri tutarak, hafif gülerler) Kitaplar sizlere neşe veren arkadaşlarınızda Biz bütün yıl çalışır, sizlere bilgi, neşe, mutluluk getiririz

  (Perde kapanır)
  MMARK-NMc Quim
  çev: Sedat TANAYDİ

+ Yorum Gönder