+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Metnin yazılış amacı anlatımı nasıl etkiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Metnin yazılış amacı anlatımı nasıl etkiler
  metnin yazılış amacı anlatımı nasıl etkiler 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Metnin yazılış amacına göre nasıl bir anlatım kullanılacağına hangi anlatım türünün seçileceğine karar verilir.

  Metnin yazılış amacı bilgi vermekse, açıklayıcı bir anlatım kullanılır.
  Metnin yazılış amacı estetik zevkse, dolaylı bir anlatım kullanılır.
  Bilgi vermek amacıyla yazılan metinler açık ve akıcı bir dille yazılır.

  Edebî türlerin öğretiminde, türün şekil özelliklerinden hareket edilmesi, türü belirleyen içerik özelliklerine daha sonra bakılması gerekmektedir. İster aslî türler üzerinde olsun, ister türün içerisinde meydana gelen farklılaşmalarda olsun, öncelikle metnin yazılış amacı ve bu amacı gerçekleştirilmesinde hangi anlatım yolunun tercih edildiğinin gerekçesiyle birlikte ortaya konması gerekmektedir.
  Tür ayrımları ve tasniflerinde, şekle bağlı adlandırmaların bizi istediğimiz sonuca götürmediği, daha çok türü oluşturmada ana kaynak olarak içeriğin esas alınması gerektiği kesin olarak bilinmelidir. Edebî türün kendine özgü yapısı ve bu yapıya bağlı olarak içerik değerlendirmelerinde, somut örnekler üzerinde durulmalıdır.
  Edebî türlerin öğretilmesinde asıl amaç, öğrenenin bu türleri hayatında uygulayıcı olmasını sağlamaktır. Öğretim ortamlarında, sadece türün ne olduğu ile ilgili değerlendirmelerden çok, o türle ilgili, yazılı veya sözlü uygulama yapabilme yeterliliğini sağlamak esas olmalıdır.
  Günümüzde tanımcı bir anlayışla yola çıkıldığı için, neden, nasıl, ne zaman ve niçin sorularına çoğu zaman tam anlamıyla cevap verilmek bir yana, nedir sorusu daha çok ön plana çıkmaktadır. Hâlbuki, gelişen eğitim anlayışları çerçevesinde bakıldığında, nedir bir problemin çözümü için tek başına yeterli olmamaktadır.
  İster yazılı olsun, ister sözlü, her edebî türün kendine özgü yapısı ve öğretim esasları bulunmaktadır. Eğitimin her aşamasında bu esaslara dikkat etmek gerekmektedir
+ Yorum Gönder


metnin yazılış amacı anlatımı nasıl etkiler,  Metnın yazılıs amacı anlatımı nasıl etkıler,  content