+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Düzenleyici, bilgilendirici ve uyarıcı trafik levhalarının birbirlerinden farkları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Düzenleyici, bilgilendirici ve uyarıcı trafik levhalarının birbirlerinden farkları nelerdir
  düzenleyici, bilgilendirici ve uyarıcı trafik levhalarının birbirlerinden farkları nelerdir? 2. Mine
  Devamlı Üye

  düzenleyici, bilgilendirici ve uyarıcı trafik levhalarının birbirlerinden farkları nelerdir

  düzenleyici, bilgilendirici ve uyarıcı trafik levhalarının birbirlerinden fark kullanum amaçlarıdır
 3. Ziyaretçi
  şekilleri ve renkleri
 4. Ziyaretçi
  daha uzun ve bilgilendirici bilgiler beklerdim. aynı zamanda levha resimleri ile ilgili olabilirdi

 5. Asel
  Bayan Üye
  düzenleyici, bilgilendirici ve uyarıcı trafik levhalarının birbirlerinden fark

  Trafik Levhalarının Üçgen, Kare, Yuvarlak ve Dikdörtgen Olması Ne Anlama Gelir?

  Trafik Levhalarının Anlamları

  Trafik işaretleri karayollarında yasak, tehlike, bilgi işaretleri olmak üzere 3 çeşittir

  Dikdörtgen ve Kare Levhalar: Düzenleyici işaret levhalarıdır ve trafiğin düzenlenmesine yardım eder.Yol ve trafik hakkında düzenleyici bilgiler verir.

  Eşkenar Dörtgen Levhalar: Uyarı işaret levhalarıdır.Bu levhalar sürücülere ileride olabilecek tehlikeleri bildirir.

  Yuvarlak Levhalar: Yuvarlak trafik levhaları bilgilendirici levhalardır.Yayaların ve sürücülerin trafik hakkında bilgilendirilmesini sağlar.(Sola mecburi yön, mecburi yaya yolu, azami hız sınırlaması gibi…)

  Üçgen Levhalarürücüye trafik kuralları ve yollar hakkında bilgi verir.Yol hakkında tehlikleri ve uyarıları yapan levhalardır.(Sola tehlikeli viraj, yol çalışması, bisiklet geçebilir gibi…)  tehlike-uyari-isaretleri.png  Trafik İşaretleri Tanımları

  Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.

  İşaret Levhası:

  Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özelbir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.

  Işıklı ve Sesli İşaretler:

  Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk,

  sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.

  İşaretleme:

  Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, otokorkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.

  Trafik Kontrol Elemanları:

  Trafik güvenliği ve düzeninin sağlanmasına yönelik olarak karayoluna dikilmiş veya yerleştirilmiş trafik işaretleri ile diğer tertibatlardır.

  İki Yönlü Karayolu:

  Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

  Tek Yönlü Karayolu:

  Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

  Bölünmüş Karayolu:

  Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli bir şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

  Anayol:

  Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

  Tali Yol:

  Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

  Yaya Geçidi:

  Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.

  Kavşak:

  İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi, birleşmesi veya ayrılması ile oluşan ortak alandır.

  Banket:

  Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan veya olağan olarak yayaların ve hayvanları kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.

  Okul Geçidi:

  Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.

  Kenar Çizgisi:

  Kaplama üzerinde karayolu şeridinin dış sınırını gösteren çizgidir.

  Şerit Çizgisi:

  Kaplama üzerinde trafik akım şeritlerini birbirinden ayıran ve şeritlerin iç sınırlarını gösteren çizgidir.

  Boyuna Devamlı Çizgi:

  Taşıtların bu çizgiyi geçmemeleri gerektiğini bildirir.

  Boyuna Kesikli Çizgi:

  Taşıtların öndeki taşıtları geçebileceklerini bildirir.

  Boyuna Devamlı ve Kesikli Çizgi:

  Trafiğin, kesikli çizgi tarafında geçilebileceğini, devamlı çizgi tarafında geçilemeyeceğini bildirir.

  Boyuna Paralel Devamlı İki Çizgi:

  Trafiğin iki taraftan da geçilemeyeceğini bildirir.

  Ayrılma ve Katılma Çizgisi:

  Ayrılma ve katılma alanlarında kenar çizgisi ile yavaşlama ya da hızlanma şeritlerini ayıran, bu şeritlerin bulunmadığı yerlerde de ayrılma ve katılma alanlarını belirleyen kesikli geniş çizgilerdir.

  Tarama:

  Yol eksenine dik ya da belirli bir açı ile çizilen geniş çizgidir.

  Yön Okları:

  Şerit seçimi ve yönlendirme amacıyla kaplama üstüne ve şeritlerin ortasına çizilen ve bir ok biçimini içeren figürlerdir.

  Fiziksel Burun:

  Bir yol ayrımında ya da katılımında kaplamasız bölgenin uç noktasıdır.

  Geometrik Burun:

  Bir yol ayrımında ya da katılımında iki kenar çizgisinin ayrıldıkları ya da birleştikleri noktadır.

  Ofset:

  Geometrik burun ile fiziksel burun arasında kalan kaplamalı bölgedir.

  Buton ve Kedi Gözü:

  taşıt yolu üzerine yapıştırma ve çakmak suretiyle, kullanış yerine göre çeşitli rengi ve yansıtıcı özelliği olan elemanlardır.

  Trafik Uyarı İşaretleri (T – Grubu):

  Yolu kullanıcılarını, yol üzerindeki bir tehlike konusunda uyaran ve bu tehlikenin özelliği konusunda bilgilendiren işaretlerdir.
  Trafik Tanzim İşaretleri (TT – Grubu):

  Yol kullanıcılarını, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendiren işaretlerdir.

  Bilgi İşaretleri (B – Grubu):

  Yolu kullanıcılarını, yol ve çevresi ile yol güzergâhında bulunan yerleşme birimleri ve yolculuk sırasında gerekebilecek diğer yardımcı hizmetler hakkında bilgilendiren işaretledir.

  Duraklama ve Park Etme İşaretleri (P – Grubu):

  Sürücülerin araçlarını park edebilecekleri ya da durdurabilecekleri yerlerin denetim ve düzenlenmesinde kullanılan işaretlerdir.

  Otoyol İşaretleri (O – Grubu):

  Sadece erişme kontrollü karayolları (otoyol) üzerinde kullanılan işaretlerdir.

  Yapım Bakım ve Onarım İşaretleri (YB – Grubu):

  Yol kullanıcılarını, yapım, bakım ve onarım sahalarına girerken uyarmada kullanılan sarı zemin renkli işaretlerdir.

  Paneller:

  Genellikle standart işaret levhalarının ve gerektiğinde diğer bilgi levhalarının altına yerleştirilen ve bu işaret levhalarının mesajları ile ilgili olarak ek bilgiler veren düşey işaretleme levhalarıdır.

  Trafik İşaret Levhaları Şekilleri ve Anlamları

  Trafik işaret levhaları sürücüleri olası tehlikelere karşı uyarır ve bilgilendirir. Bu levhalar size trafik kuralları ve yol koşulları hakkında bilgi verir.

  DÜZENLEYİCİ İşARET LEVHALARI

  Düzenleyici işaret levhaları sürücülere uyulması gereken kuralları bildirir. S TO P ( D U R ) , G I V E WAY ( Y O L V E R ) v e ROUNDABOUT (DÖNEL KAVŞAK) işaret levhaları dışında, düzenleyici işaret levhalarının çoğu dikdörtgen ve kare şeklindedir. Genellikle beyaz zemin üzerine siyah renkte olan bu işaret levhaları bazen kırmızı renkte de olabilir. Bazı park işaret levhaları beyaz üzerine yeşil renktedir. En yaygın düzenleyici işaret levhalarından bazıları bu bu el kitabında yer almaktadır.

  UYARI İşARET LEVHALARI

  Uyarı işaret levhaları sürücülere ileride olabilecek tehlikeleri bildirir. Genellikle sarı zemin üzerine siyah renkte olan bu levhalar çoğunlukla eşkenar dörtgen şeklindedir. Sürücüleri tehlikelere karşı uyarmak amacıyla şekiller ve semboller kullanılmaktadır. En yaygın uyarı işaret levhalarından bazıları aşağıda gösterilmektedir.

 6. Ziyaretçi
  Çok iyi harika tek kelimeyle muhteşem

+ Yorum Gönder


bilgilendirici uyarıcı düzenleyici ve yasaklayıcı trafik işaretleri,  bilgilendirici uyarıcı düzenleyici ve yasaklayıcı trafik işaretleri 10 tane,  bilgilendirici uyarıcı düzenleyici ve yasaklayıcı trafik işaretleri anlamları,  bilgilendirici uyarıcı ve düzenleyici trafik levhaları,  uyarıcı trafik işaretleri,  bilgilendirici yasaklayıcı uyarıcı levhalar