+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Perakende satış vesikaları, gider pusulası,müstahsil makbuzu,serbest meslek makbuzu, taşıma irsaliye Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Perakende satış vesikaları, gider pusulası,müstahsil makbuzu,serbest meslek makbuzu, taşıma irsaliye
  perakende satış vesikaları, gider pusulası,müstahsil makbuzu,serbest meslek makbuzu, taşıma irsaliyesi,yolcu litesi ve günlük müşteri listesi 2. AciLForum
  Moderators

  PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ


  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tesbit edilen­ler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri için aşağıdaki, belgelerden herhangi biri kullanılır:

  a. Perakende satış fişleri,
  b. Makineli kasaların kayıt rüloları,
  c. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

  Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt rüloları ve biletler iş­letme veya mükellefin adı, vergi dairesi ve numaraları, düzenlenme tarihi, seri numarası ve alınan paranın miktarını gösterir. İki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makinalı kasa kul­lanılıp da müşteriye fiş verilmemesi halinde perakende satış fişi dü­zenlenip müşteriye verilmesi zorunludur.

  Vergi usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tüccartar, kazancı basit usulde tesbit edilenler ile defter tutmak zorunda olan çittçilerin;

  a. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla,
  b. Serbest meslek erbabına,
  c. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara,
  d. Defter tutmak zorunda olan çiftçilere,
  e. Vergiden muaf esnafa,

  sattıkları mal veya yaptıkları işler için, satılan mal veya yapılan hizme­tin bedeli ne olursa olsun fatura vermeleri, malı satın alan veya hiz­meti yaptıranların fatura almaları zorunludur. Yukarıda belirtilen işlemlerin muhasebeleştirilebilmesi için perakende satış fişi geçerli değildir.

  Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanlara fatura yerine perakende satış fişi veya yazar kasa fişi verme haddi 4348 sayılı kanun ile 1.1.2001 tarihinden itibaren 150 Milyon TL. na çıkarılmıştır. Müşte­rinin fatura istemesi durumunda belirtilen hadde bakılmaksızın mükel­leflerin fatura vermesi zorunludur. VUK 204 sayılı Genel Tebliğine göre işletmeler 150 Milyon TL. na kadar olan kırtasiye, temizlik, yiye­cek gibi tüketim harcamalarını perakende satış belgeleri ile muhase­beleştirip gidere yazabilirler.

  Aşağıda perakende satış fişine bir örnek verilmiştir:
+ Yorum Gönder