+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Boşanma Davasında Kısmi Temyiz Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Boşanma Davasında Kısmi Temyiz Dilekçesi
  Boşanma Davasında Kısmi Temyiz Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Boşanma Davasında Kısmi Temyiz Dilekçesi

  Kısmi Temyiz Dilekçesi
  Dosya Esas No: …/…
  Dosya Karar No: …/…
  YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE
  Sunulmak Üzere
  2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN

  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALILAR : Adı ve Soyadı, Adres
  Adı ve Soyadı, Adres
  TALEP KONUSU : Verilen kararın nafaka ve ziynet eşyalarına ilişkin olan hüküm kısmının bozulmasına karar verilmesi talebidir.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Adı geçen kararın ziynet eşyalarına ve nafaka miktarına ilişkin hüküm kısmı usul ve yasaya aykırıdır. Ziynet eşyalarının iadesi talebimiz ispat edilemediği gerekçesiyle reddedilmiştir. Oysaki bu ziynet eşyaları davacı ve davalının düğününde davacı ve davalının akrabaları tarafından ve davalı tarafından müvekkilime takılan ziynet eşyalarıdır. Ziynet eşyaları gibi belirsiz bir konuda gösterilebilecek bütün delilleri mahkemeye sunmuş bulunmaktayız. Yani adı geçen ziynet eşyalarının müvekkilime ait olduğu ve evliliğin hemen akabinde davacı H. tarafından kayınpederi olan N.’ye ariyet olarak verildiği bilirkişi incelemesine esas olan düğün fotoğrafları, tanık beyanları ve çeyiz senedi ile sabittir.
  2- Ayrıca davalının babasının ve davalının kendisinin maddi durumunun iyi olmaması ve davalının evlilik sırasında işsiz olması da ziynet eşyalarının davalı tarafından zaman zaman alınıp bozdurularak harcandığını ve davalının babası tarafından da bu ziynet eşyalarının dilekçede belirttiğimiz büyük miktardaki kısmının alınmış olduğu dosyada sübut bulduğu halde mahkemece taleplerimizin reddine karar verilmesi yerinde değildir.
  3- Bunun yanı sıra davalının ödemesine hükmedilen yoksulluk ve iştirak nafakası da davacının geçimini sağlayabilecek miktarda değildir. Çocuk için hükmedilen 50,00 Yeni Türk Lirası iştirak nafakası, davacı eş için hükmedilen 100,00 Yeni Türk Lirası yoksulluk nafakası da günümüz koşullarına göre çok az bir miktardır ve bu bakımdan hukuka aykırı bir hüküm söz konusudur. Davalı her ne kadar 225,00 Yeni Türk Lirası maaşla mevsimlik işçi olarak çalışmakta ise de, babası ile birlikte yaşamakta ve geçinmesi için gerekli, giderlerini babasından da sağlamaktadır. Oysa müvekkilim, ev hanımıdır, kendisi ve çocuğuna bakmak zorundadır ve daha zor durumdadır. Tarafların durumlarına göre nafaka takdirinde de hataya düşülmüştür. Davalının bakmakla yükümlü olduğu başka kimseler de yoktur.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 433-436 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenler ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle işbu hükmün aleyhe olan nafaka ve ziynet eşyaları ile ilgili hüküm kısmının bozulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…


  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
+ Yorum Gönder