+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Ayrı Yaşamakta Haklı Olan Eş ve Çocuk İçin Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ayrı Yaşamakta Haklı Olan Eş ve Çocuk İçin Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi
  Ayrı Yaşamakta Haklı Olan Eş ve Çocuk İçin Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Ayrı Yaşamakta Haklı Olan Eş ve Çocuk İçin Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi

  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  (Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No.
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Ayrı yaşamakta haklı olan eş ve çocuk için tedbir nafakası
  TALEP KONUSU : Ayrı yaşamakta olan müvekkilim için … Yeni Türk Lirası, müşterek çocukları … için aylık … Yeni Türk Lirası olmak üzere toplam … Yeni Türk Lirası nafakanın davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine karar verilmesi dileğidir.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilim ile eşi …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden … isminde bir çocukları olmuştur. Maddi sıkıntılar ve eşinin alkol alışkanlığı yüzünden evliliklerinde bir takım problemler yaşamaya başlamışlardır. Son zamanlarda müvekkilimin eşi müvekkilime şiddet uygulamaya başlamıştır.
  2- Müvekkilimin eşinin alkol kullanması ve alkol aldığı zaman eşine karşı şiddet kullanması nedeni ile bir süreden beri ayrı yaşamaktadırlar. Müvekkilimin ve müşterek çocukları halen müvekkilimin annesi ile birlikte oturmaktadırlar. Annesinin durumu iyi değildir. Müvekkilimde ev hanımı olup herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Bu durumda bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Tanık beyanı, nüfus kaydı, ilgili her türlü delil.
  HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu md. 195 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında belirlenecek durumlar karşısında, ayrı yaşamakta olan müvekkilim için … Yeni Türk Lirası, müşterek çocukları … için aylık … Yeni Türk Lirası olmak üzere toplam … Yeni Türk Lirası nafakanın davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine karar verilmesini saygı ile vekil eden adına arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
+ Yorum Gönder