+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Uzay Bilimleri nedir? Uzay Bilimleri ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Uzay Bilimleri nedir? Uzay Bilimleri ne demek
  Uzay Bilimleri nedir? Uzay Bilimleri ne demek 2. AciLForum
  Moderators

  Uzay çok eski dönemlerden beri insanların büyük ilgisini çekmiş, sonu olup olmadığı; varsa, sınırlarının nereye kadar uzandığı bilginleri ve felsefecileri yakından ilgilendirmiştir.

  Gökbilimi, gök cisimlerinin özelliklerini araştıran bir bilim dalıdır. Güneş, ay, gezegenler, yıldızlar, Samanyolu, galaksi = gökadaları, gök adaları içindeki gaz bulutları, yıldız kümeleri, toz bulutları ve evrende bunların dağılımları aklımıza gelir. Astronominin çeşitli dalları vardır. Bunlardan mekanik, küresel trigonometri dediğimiz dalları daha çok cisimlerin hareketleri dinamik özellikleri ve uzaydaki dağılımlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Astrofizik adından da anlaşırlığı gibi gök cisimlerinin fiziksel özelliklerini araştırır.(kütle, yoğunluk, sıcaklık, hız, v.b) Bundan başka radyo astronomi gökcisimlerinin ve uzay boşluğunda bulunan maddenin radyo ışınını inceler. Yani geliştirilen kırmızı öte astronomi tekniği, x ışın astronomisi gibi ayrıca güneş fiziği konuları vardır. Astronomi çalışmalarına diğer uygulamalı bilimler gibi araç ve gereçten yararlanılarak daha ziyade gözlemlere dayanan bir bilim dalıdır. Astronomi çalışmalarının büyük kısmı laboratuarda ölçü yaparak ve ölçüleri değerlendirilerek yapılır. Astronomi gözlemlerinin yapılabilmesi için bir rasathaneye ihtiyaç vardır. Bu rasathanede gözlem aletlerinin (teleskopların) kurulu bulunduğu iki veya daha çok astronomik kubbe( dome) ölçü laboratuarı personelin barınacağı sosyal tesislerden oluşur. Genellikle astronomi rasathaneleri şehirlerden uzak toz ve dumandan etkilenmeyecek bir yerde mümkün olduğu kadar yüksek yaklaşık olarak 1000m-2000m civarında yüksek bir yerde bulunur
 3. Ziyaretçi
  Gök bilimi ya da gökbilim kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır.
 4. Ziyaretçi
  Astronomi ve uzay bilimleri demektir

 5. Muhammed
  Özel Üye
  Uzay bilimleri yani astronomi, uzayda meydana gelen olayları ve gök cisimlerinin özelliklerini araştıran bilimin adıdır. Uzay bilimcileri yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri bilgileri sistemli bir şekilde kaydederler ve oluşan değişimleri gözlemlerler.

+ Yorum Gönder


uzay bilimi nedir,  uzay bilimleri nedir,  uzay bilimleri nelerdir,  uzay biliminin adı nedir,  uzay bilimi nedir kısaca,  uzay bilimleri hakkında bilgi