+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda Anarşist Komünizmin kurucusu Joseph Proudhon - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Anarşist Komünizmin kurucusu Joseph Proudhon - Kimdir Kısaca Hayatı
  Anarşist Komünizmin kurucusu Joseph Proudhon


  Komünist felsefenin gelişmesinde Marx’ın yanı sıra, başka ilginç kişiler de vardı. Bunlardan biri “anarşist komünizm”in kurucusu Proudhon’dur.

  Proudhon, anarşist bir bireyciydi, geliştirdiği kuram ve doktrinler ‘Anarşizm’ diye tanındı. Proudhon fikirlerini, “Anarşi, bugünkü toplumların, hiyerarşik ilkel toplumların var oluş şartıdır” diyerek ifade etmekteydi. (Meydan Larousse, cilt 10, syf. 349). 1840 yılında yayınlanan ünlü kitabı “Mülkiyet Nedir?” anarşist komünizmin temel kaynağı oldu.
  josephproudhon2.jpg
  “Proudhon, zamanın tüm sosyalist önderleri gibi masondu” (Le Nouvel Observateur, France 30 Ocak - 5 Şubat 1987 - Le Crapouillot, Yeni Dizi, no:49, Paris 1979)

  Fikir alış verişinde bulunup yardımlaştığı çevresi de hep masondur. 1843-46 yılları arasında Paris’te Martin Nodand masondu (Mülkiyet Nedir? Kronoloji Bölümü, sf.10), Bakunin de masondu. (Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Daniel Liou, sf.102) Her ikisi de Karl Marx ile sık sık görüşüp birlikte olmuşlardır. Marx, “La Sainte Famille” adlı eserinde “Mülkiyet nedir?” i ve Proudhon’u uzun uzun övmüştür.

  Proudhon, 1848′de mason olan Fransa Kralı Napoleon Bonaparte (Masonluk Üzerine, sf.10) ile tanışıp sürekli görüşmeye başlamıştı; hatta çevresindekiler Proudhon’u, Napoleon’un ajanı olarak nitelendiriyorlardı.

  Proudhon’un ortaya attığı bu sapkın sistem, yani ANARŞİZM, kişi üzerindeki her türlü otoritenin reddidir. Bu otorite özellikle din ve ahlak öğretileri ve devlettir. Proudhon’a göre, hakim sınıfın maşası olan devlet, en kısa zamanda yıkılmalı, yerini halkın tümünü temsil eden bir rejime bırakmalıdır ve bu rejim de komünizmdir. Devletin yıkılması için asıl yöntem kanlı ihtilallerdir. Tıpkı Fransız, Rus ve Alman ihtilallerinde olduğu gibi. Ayrıca din ve ahlak öğretileri diye adlandırdığı kıstasların da kişilerin özgürlüğünü engellediğini savunmuştur. Bu yüzden devlet gibi, dini ve ahlakı da reddetmiştir.

  Oysa bu değerlerin hiçbiri insan üzerinde otorite kuran unsurlar değil, tam tersine insanın huzur ve güvenliği için şart olan öğelerdir. Devletin, ahlaki değerlerin ve en önemlisi de din ahlakının olmadığı bir ortam, sürekli kaosun hakim olacağı bir ortamdır. Kaos ise insanlığa hiçbir zaman fayda getirmez.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Anarşizm Nedir

  Başta devlet olmak üzere bütün baskıcı kurumları ortadan kaldırmayı öneren öğreti.

  Anarşizme göre devlet egemen sınıfın çıkarlarını korumakla görevlendirilmiş gereksiz bir kurumdur. özgürlüğü gerçekleştirmek için en başta devlet yıkılmalıdır. devlet hiçbir zaman yeni bir toplum çağını başlatmak için kullanılamaz. temsilcilik, gerçeklere dayanmayan bir düşçülüktür; bu gibi düşçülükler insanları insan dışılığa dönüştürür. baskı yerine özgür işbirliği, korku yerine kardeşlik ve sevgi gerçekleştirilmelidir. devlet yerine işbirliğinin doğuracağı dernekler ve bu derneklerin birleşmesiyle meydana gelen federasyonlar kurulmalıdır. uyum bu birleşmelerin doğal dengesiyle gerçekleşecektir. çeşitli birlikler her an yön ve biçim değiştirerek her an etkin yönü ve biçimi kullanacaklardır. devlet ile birlikte her türlü baskıcı kurum yok edilmelidir. insan; bir üretici olarak anamalın otoritesinden, bir vatandaş olarak devletin otoritesinden, bir birey olarak dinsel törenin otoritesinden kurtulmalı ve özgür bir gelişme olanağına kavuşmalıdır. bütün insansal yetenekler ancak başsızcı (anarşist) bir toplumda, hiçbir baskıyla engellemeksizin, özgürce gerçekleşebilir

+ Yorum Gönder


anarşizmin kurucusu,  anarşizmin kurucusu kimdir,  anarşizm kurucusu,  anarşizmin kurucuları,  proudhon,  proudhon kimdir