+ Yorum Gönder
Açıköğretim Sistemi ve Sınavlar Forumunda Açık Öğretim Fakültesi Sınav Esasları ve Değerlendirme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Açık Öğretim Fakültesi Sınav Esasları ve Değerlendirme
  Açık Öğretim Fakültesi Sınav Esasları ve Değerlendirme


  --------------------------------------------------------------------------------

  Sınav Esasları

  Madde 11- (Değişik: 02.10.1997 tarih ve 23128 sa. R.G.) Her öğretim yılında birer kez ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının tarihleri, ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.
  a) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Kendini tanıtıcı yeterli özel kimlik belgesi ve öğrenci kimlik kartı olmayanlar sınavlara giremezler. Aksi halde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.
  b) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesi’nde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar.
  Sınava Giriş Belgesi’nde gösterilen il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.
  c) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terkeden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanağına göre Dekan tarafından geçersiz sayılır.
  d) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanakları, görevlendirilen il sınav gözlemcileri raporları veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak Dekan tarafından geçersiz sayılır.
  Sınav görevlileri kopya çekmeye, vermeye, almaya kalkışanları uyarmak zorunda değildirler.
  e) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kağıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlıkça düzeltme yapılmaz.
  f) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin sınavlarında uygulanacak kurallar, sınavlarda öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, fakülte yönetim kurulunca belirlenir. Yasaklanan araç ve donanımı yanında bulunduranlar, bu araç ve donanımı sınav sorumlusuna teslim ettikleri takdirde sınava girebilirler.
  Madde 12- (Değişik: 02.10.1997 tarih ve 23128 sa. R.G.) Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilirler.
  (Değişik: 01.07.2001 tarih ve 24449 sa. R.G.) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez.
  Madde 13- Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.
  Ancak, ara sınavına katılamayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterlerse yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.
  Yıl sonu sınavına katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilirler.
  Madde 14- Millî ve Dini Bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.
  Değerlendirme
  Madde 15- Sınavlarda değerlendirme yüz (100) tam not üzerinden yapılır. Her ders için başarı notu; ara sınavı notunun % 30’ u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun % 70’ i toplanarak bulunur.
  Bir dersten başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirmeye göre bulunan başarı notunun en az elli (50) olması gerekir. Başarı notu küsurlu çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır.
  Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgiişlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçları duyuruluncaya kadar hiç bir surette açıklanmaz. Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez. Sınav evrakı iki yıl saklanır.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Açık öğretim fakültesinde her dönem için iki defa sınav yapılmaktadır. Sınavlardan geçemeyenler eskişehir anadolu üniversitesi hariç büte girebilmektedirler. Erzurum üniversitesinde her dönem tek ders sınavı yapılmıyorken İstanbul açık öğretim üniversitesi tek ders için her dönem sınav düzenlemektedir.
+ Yorum Gönder