+ Yorum Gönder
Aşk ve Sevgi ve Şiir ve Güzel Yazılar Forumunda Yunus Emre Şiirleri... Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Yunus Emre Şiirleri...
  AH NİDEYİM ÖMRÜM SENİ

  Yok yere geçirdim günü
  Ah nideyim ömrüm seni
  Seninle olmadım gani
  Ah nideyim ömrüm seni

  Geldim ve geçtim bilmedim
  Ağlayıp güssa yemedim
  Senden ayrılam demedim
  Ah nideyim ömrüm seni

  Hayrım şerim yazılacak
  Ömrüm ipi üzülecek
  Suret benden bozulacak
  Ah nideyim ömrüm seni

  Gidip geri gelmiyesin
  Gelip beni bulmayasın
  Bu benliğe sermayesin
  Ah nideyim ömrüm seni

  Hani sana güvendiğim
  Guveniben yuvandığım
  Kaldı külli kazandığım
  Ah nideyim ömrüm seni

  Miskin Yunus gideceksin
  Acep sefer edeceksin
  Hasret ile kalacaksın
  Ah nideyim ömrüm seni

  AŞKIN ALDI BENDEN BENİ

  Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü bana seni gerek seni
  Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni

  Aşkın aşıklar öldürür aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur bana seni gerek seni
  Aşkın şarabından içem Mecnun olup yola düşem
  Sensin dün ü gün endişem bana seni gerek seni

  Sufilere sohbet gerek Ahilere ahret gerek
  Mecnunlara Leyla gerek bana seni gerek seni
  Eğer beni öldüreler kulum göğe savuralar
  Toprağım anda çağırır bana seni gerek seni

  Cennet dedikleri ne ki bir kaç köşkle birkaç huri
  İsteyene ver onları bana seni gerek seni
  Yunus-durur benim adım gün geçtikce artar ödüm
  İki cihanda maksudum bana seni gerek seni

  ÇEKE GELDİ ÇEKE GİDER

  Aşkın odu ciğerimi
  Yaka geldi yaka gider
  Garip başım bu sevdayı
  Çeke geldi çeke gider

  Kâr etti firak canıma
  Aşık oldum cananıma
  As zencirin dost boynuma
  Taka geldi taka gider

  Sadıklar durur sözüne
  Gayri görünmez gözüne
  Bu gözlerim dost yüzüne
  Baka geldi baka gider

  Bülbül eder ah-ü figan
  Hasret ile yandı bu can
  Benim gönülcüğüm ey can
  Hakk'a geldi Hakk'a gider

  Arada olmasın asi
  Onulmaz bağrımın başı
  Gözlerimin kanlı yaşı
  Aka geldi aka gider

  Miskin Yunus'un sözleri
  Efgan eder bülbülleri
  Dost bahçesinin gülleri
  Koka geldi koka gider
 2. Börtecine
  Devamlı Üye

  DOLAP NİÇİN İNİLERSİN

  Dolap niçin inilersin
  Derdim vardır inilerim
  Ben Mevlaya aşık oldum
  Anın için inilerim

  Benim adım dertli dolap
  Suyum akar yalap yalap
  Böyle emreylemiş çalap
  Derdim vardır inilerim

  Beni bir dağda buldular
  Kolum kanadım yoldular
  Dolaba layık gördüler
  Derdim var inilerim

  Ben bir dağın ağacıyım
  Ne tatlıyım ne acıyım
  Ben mevlaya duacıyım
  Derdim vardır inilerim

  Dağdan kestiler hezenim
  Bozuldu türlü düzenim
  Ben bir usanmaz ozanım
  Derdim var inilerim

  Dülgerler her yanım yondu
  Her azam yerine kondu
  Bu iniltim Haktan geldi
  Derdim vardır inilerim

  Suyum alçaktan çekerim
  Dönüp yükseğe dökerim
  Görün ben neler çekerim
  Derdim vardır inilerim

  Yunus bunda gelen gülmez
  Kişi muradına ermez
  Bu fanide kimse kalmaz
  Derdim var inilerim

  DURUN DURUN AŞKA SELA

  Divaneler divaneler
  Durun durun aşka sela
  Aşk esriği mestaneler
  Durun durun aşka sela

  Mest-i elestler kandaksız
  Mestane mestler kanatsız
  Saki duruptur çanaksız
  Durun durun aşka sela

  Merdaneler merdaneler
  Erlik demi bu gündürür
  Baş verüben can terkini
  Vurun vurun aşka sela

  Ey nice hamle idelim
  İşbu fenadan gidelim
  Binin binin şevk atalım
  Sürün sürün aşka sela

  Muhabbet yoluna girip
  Aşktan dava kılan kişi
  Tan eylemiş aşıklara
  Görün görün aşka sela

  Akıl ne bilir aşkı kim
  Mağrur oluptur aklına
  Aşkı bu gün bu Yunus'a
  Sorun sorun aşka sela

  ELHAMDÜLİLLAH

  Haktan gelen şerbeti içtik elhamdulillah
  Şol kudret denizini geçtik elhamdulillah
  Şol karşıki dağları meşeleri bağları
  Sağlık safalık ile aştık elhamdulillah

  Kuru idik yaş olduk kanatlandık kuş olduk
  Birbirmize eş olduk uçtuk elhamdulillah
  Vardığımız illere şol safa gönüllere
  Halka tapduk manisin saçtık elhamdulillah

  Beri gel barışalım yad isen bilişelim
  Atımız eğerlendi estik elhamdulillah
  İndik Rum'u kışladık çok hayır şer işledik
  Uş bahar geldi geri göçtük elhamdulillah

  Dirildik pınar olduk irkildik ırmak olduk
  Artık denize dolduk taştık elhamdulillah
  Taptuğun tapusuna kul olduk kapusuna
  Yunus miskin çiğ idik piştik elhamdulillah

  GEL GİDELİM DOSTA GÖNÜL

  Bir karardan durmayalım
  Gel gidelim dosta gönül
  Hasretinden yanmayalım
  Gel gidelim dosta gönül

  Kılavuz ol gönül bana
  Gel gidelim yârdan yana
  Canım kurbandır canana
  Gel gidelim dosta gönül

  Kara haberin almadan
  Can bedenden ayrılmadan
  Azrail bizi bulmadan
  Gel gidelim dosta gönül

  Gerçek murada varalım
  Yârin hatırın soralım
  Yunus Emre'yi alalım
  Gel gidelim dosta gönül

 3. Börtecine
  Devamlı Üye
  GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ

  Ben yürürüm yana yana
  Aşk boyadı beni kana
  Ne deliyem ne divane
  Gel gör beni aşk neyledi

  Gah eserim yeller gibi
  Gah tozarım yollar gibi
  Gah akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi

  Akar suların çağlarım
  Dertli ciğerim dağlarım
  Şeyhim anuban ağlarım
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ya elim al kaldır beni
  Ya vaslına erdir beni
  Çok ağlattın güldür beni
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ben yürürüm ilden ile
  Şeyh anarım dilden dile
  Gurbette halım kim bile
  Gel gör beni aşk neyledi

  Mecnun oluban yürürüm
  O yâri düşte görürüm
  Uyanıp melül olurum
  Gel gör beni aşk neyledi

  Miskin Yunus biçareyim
  Baştan ayağa yareyim
  Dost elinde avareyim
  Gel gör beni aşk neyledi

  GELİN EY KARDEŞLER

  Gelin ey kardeşler gelin
  Bu menzil uzağa benzer
  Nazar kıldım şu dünyaya
  Kurulmuş tuzağa benzer

  Bir pirin eteğin tuttum
  "Ana beni" deyip gittim
  Nice yüzbin günah ettim
  Her biri de bir dağa benzer

  Çağla Derviş Yunus çağla
  Sen özünü Hakk'a bağla
  Ağlar isen haline ağla
  Erdem vefa yoğa benzer

  GÖNÜL ARZULAR SENİ

  Arayı arayı bulsam izini
  İzinin tozuna sürsem yüzümü
  Hakk nasip eylese görsem yüzünü
  Ey sevdiğim gönül arzular seni

  Yitirdim o dostu bilmem ne yanda
  Sevgisi gönülde muhabbet canda
  Yarın mahşer günü ulu divanda
  Ey sevdiğim gönül arzular seni

  Yunus senin methin eder dillerde
  Sevilirsin bütün bu gönüllerde
  Ağlayı ağlayı gurbet ellerde
  Ey sevdiğim gönül arzular seni

  İLİM KENDİN BİLMEKTİR

  İlim ilim bilmektir
  İlim kendin bilmektir
  Sen kendini bilmezsin
  Ya nice okumaktır

  Okumaktan murat ne
  Kişi Hak'kı bilmektir
  Çün okudun bilmezsin
  Ha bir kuru emektir

  Okudum bildim deme
  Çok taat kıldım deme
  Eğer Hak bilmez isen
  Abes yere yelmektir

  Dört kitabın ma'nisi
  Bellidir bir elifte
  Sen elifi bilmezsin
  Bu nice okumaktır

  Yiğirmi dokuz hece
  Okursun uçtan uca
  Sen elif dersin hoca
  Ma'nisi ne demektir

  Yunus Emre der hoca
  Gerekse bin var hacca
  Hepisinden iyice
  Bir gönüle girmektir

  KALANLARA SELAM OLSUN

  Bu dünyadan gider olduk
  Kalanlara selam olsun
  Bizim için hayır dua
  Kılanlara selam olsun

  Ecel büke belimizi
  Söyletmeye dilimizi
  Hasta iken halimizi
  Soranlara selam olsun

  Tenim ortaya açıla
  Yakasız gömlek biçile
  Bizi bir aşan vech-ile
  Yunanlara selam olsun

  Azrail alır canımız
  Kurur damarda kanımız
  Yuyacağın kefenimiz
  Saranlara selam olsun

  Sala verile kasdimize
  Gider olduk dostumuza
  Namaz için üstümüze
  Duranlara selam olsun

  Dünyaya gelenler gider
  Hergiz gelmez yola gider
  Bizim halimizden haber
  Soranlara selam olsun

  Miskin Yunus söyler sözün
  Yaş doldurmuş iki gözün
  Bizi bilmeyen ne bilsin
  Bilenlere selam olsun

 4. Börtecine
  Devamlı Üye
  NİÇİN AĞLARSIN BÜLBÜL HEY

  Sen burda garip mi geldin
  Niçin ağlarsın bülbül hey
  Yorulup iz mi yanıldın
  Niçin ağlarsın bülbül hey

  Karlı dağlardan mı aştın
  Derin ırmaklar mı geçtin
  Yârinden ayrı mı düştün
  Niçin ağlarsın bülbül hey

  Hey, ne yavuz inilersin
  Benim derdim yenilersin
  Dostu görmek mi dilersin
  Niçin ağlarsın bülbül hey

  Kal'alı şehir mi yıkıldı
  Ya nam-u arın mi kaldı
  Gurbette yârin mi kaldı
  Niçin ağlarsın bülbül hey

  Gulistanlarda yaylarsın
  Taze gülleri yeğlersin
  Yavlak zarılık eylersin
  Niçin ağlarsın bülbül hey

  Uykudan gözüm uyandı
  Uyandı kana boyandı
  Yandı sol yüreğim yandı
  Niçin ağlarsın bülbül hey

  N'oldu şu Yunus'a n'oldu
  Aşkın deryasına daldı
  Yine baharistan oldu
  Niçin ağlarsın bülbül hey

  ŞOL CENNETİN IRMAKLARI

  Şol cennetin ırmakları
  Akar Allah deyu deyu
  Çıkmış islam bülbülleri
  Öter Allah deyu deyu

  Aydan aydındır yüzleri
  Şekerden tatlı sozleri
  Cennette huri kızları
  Gezer Allah deyu deyu

  Yunus Emre var yarına
  Koma bugünü yarına
  Yarin Hakk'ın divanına
  Çıkam Allah deyu deyu

  ŞÖYLE GARİP BENCİLEYİN

  Acep şu yerde varm'ola
  Şöyle garip bencileyin
  Bağrı başlı gözü yaşlı
  Şöyle garip bencileyin

  Gezdim urum ile şamı
  Yukarı illeri kamu
  Çok istedim bulamadım
  Şöyle garip bencileyin

  Kimseler garip olmasın
  Hasret oduna yanmasın
  Hocam kimseler duymasın
  Şöyle garip bencileyin

  Söyler dilim ağlar gözüm
  Gariplere göynür özüm
  Meğer ki gökte yıldızım
  Şöyle garip bencileyin

  Nice bu dert ile yanam
  Ecel ere bir gün ölem
  Meğer ki sinimde bulam
  Şöyle garip bencileyin

  Bir garip ölmüş diyeler
  Üç günden sonra duyalar
  Soğuk su ile yuyalar
  Şöyle garip bencileyin

  Hey Emre'm Yunus biçare
  Bulunmaz derdine çare
  Var imdi gez şardan şara
  Şöyle garip bencileyin


 5. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  BenYürürüm Yana Yana

  Ben yürürm yana yana
  Aşk boyadı beni kana
  Ne akîlem ne divâne
  Gel gör beni aşk neyledi

  Gâh eserim yeller gibi
  Gâh tozarım yollar gibi
  Gâh akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi

  Akarsularım çağlarım
  Dertli ciğerim dağlarım
  Şeyhim anuban ağlarım
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ya elim al kaldır beni
  Ya vaslına erdir beni
  Çok ağlattın güldür beni
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ben yürürüm ilden ile
  Şeyh anarım dilden dile
  Gurbette halim kim bile
  Gel gör beni aşk neyledi

  Mecnun oluban yürürüm
  O yâri düşte görürüm
  Uyanıp melûl olurum
  Gel gör beni aşk neyledi

  Miskin Yunus bîçâreyim
  Baştan ayağa yâreyim
  Dost ilinden âvâreyim
  Gel gör beni aşk neyledi

  Yunus Emre

+ Yorum Gönder