+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda İmam-ı Tirmizi - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İmam-ı Tirmizi - Kimdir Kısaca Hayatı

  İmam-ı Tirmizi
  Veli ve büyük hadis âlimi. İsmi, Muhammed bin Ali bin Hasan bin Bişr ez-Zâhid, künyesi Ebu Abdullah tır. Doğum tarihi bilinmeyen Hakim-i Tirmizi, doğum yeri olan Tirmiz de uzun müddet kaldı. Sonra Belh e gitti. Orda bir müddet kaldıktan sonra Nişabur a geldi. 932 (H. 320) senesinde şehid edildi.
  İmam-ı Tirmizi.jpg
  Hakim-i Tirmizi; babasından, Kuteybe bin Said, Hasan bin Ömer, Salih bin Abdullah Tirmizi, Salih bin Muhammed Tirmizi, Ali bin Hucr es-Sadi, Yahya bin Musâ, Utbe bin Abdullah el-Mervezi, Abbâd bin Yakub ed-Devrâk, Süfyân bin Veki ile Horasan ve Irak taki muhaddislerden hadis-i şerif öğrenmiştir.


  Yahya bin Mansur el-Kâdı, Hasan bin Ali, Nişabur âlimleri ve daha pek çok âlim de ondan hadis-i şerif rivayet etmişlerdir. Pek çok kitabı olan Hakim-i Tirmizi, Ebu Türâb Nahşebi, Ahmed bin Hadraveyh ve İbni Celâ gibi evliya ile sohbet etmiş, beraber bulunmuş ve onlardan çok faydalanmıştır. Çok hadis-i şerif toplamış, zahid ve âbid bir zat olan Hakim-i Tirmizi nin yazdığı kitapların ekserisi basılmıştır.

  Sünnet-i seniyyeye tam uyan, ilmiyle âmil, ümmet-i Muhammed in büyüklerinden olan Hakim-i Tirmizi, zamanın evliyasından olup, herkes tarafından övülmüştür. İnce manaları açıklama ve izah hususunda üstad, hadis ilminde ise sika (sağlam, güvenilir) bir âlimdi. Sözleri kıymetli olup, hilmi (yumuşaklığı) pek ziyade, şefkati çok ve ahlakı pek güzeldi. Peygamberimizin mübarek ahlakı onda görülürdü.

  Buyurdu ki:

  Ahirette kurtulmak, ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, amellerin ihlaslı ve şartlarına uygun yapılması iledir.

  Müminin neşesi yüzünde, hüznü kalbindedir.

  Nefsin, sende olduğu halde, Allahü teâlâyı tanımak istiyorsun. Halbuki nefsin, daha kendisini bile tanımamıştır. Rabbini nasıl tanısın

  Kanaat nedir diye sorulunca, İnsanın kısmetine düşen rızkına razı olmasıdır cevabını vermişti.
  Kendisine; İmanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sordular. Buyurdu ki: Üç günah vardır: Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek; ikincisi, imanın gitmesinden korkmamak; üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki, haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kâbe yi yetmiş defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Resulullah efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur.

  Eserleri
  Hakim-i Tirmizi nin pek çok risaleleri mevcut olmakla beraber, yazdığı meşhur kitapları;
  Kitab-ül-Furuk
  Hatm-ül-Vilâye ve l-İ lel-üş-Şer iyye
  Nevâdir-ül-Usul fi Ehâdis-ir-Resul
  Gars-ül-Muvahhidin
  Er-Riyâdatü ve Edeb-ün-Nefs
  Gavr-ül-Umur
  El-Menâhi
  Şerh-üs-Salât
  El-Mesâil-ül-Meknune
  El-Ekyâs ve l-Mu terrin
  Beyân-ül-Fark Beyn-es-Sadr
  El-Akl ve l-Hevâ dır
  Bunların dördü hariç, diğerleri basılmıştır. Bazı risaleleri de, yakın zamanda Şam da tekrar basılmıştır.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  İslam dünyasının önde gelen sekiz büyük hadis bilginlerinden bir tanesi de Tirmizidir. Gözleri kördür çoğu kaynakta doğuştan kör olduğu söylenir bazı kaynaklarda ise sonradan gözlerini kaybettiği söylenir. Hadis derlemek amacıyla bir çok ülkeye gitmiştir. Tirmizi hafız ünvanına sahip az kişiden biridir.
+ Yorum Gönder


tirmizi kimdir,  imam tirmizi kimdir,  tırmizi kimdir,  imam tirmizi hayatı,  tirmizi kısa hayatı,  imam tirmizi nin kısaca hayatı