+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık Bilgileri - Haber Forumunda Yapay böbrek ve böbrek nakli Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Yapay böbrek ve böbrek nakli
  Yapay Böbrek ve Böbrek Nakli


  Elektrolitik denge bozukluklarını dü-zeltmek ve vücutta normal sidik oluşu-munu sağlamak için, işlevini yerine ge-tiremeyen böbreğin işlevini başka yol-lardan sağlamak konusunda araştırma-lar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonunda yapay böbrek ortaya çıkmıştır. Yapay böbrek uygulaması son derecede başa-rılı sonuçlar vermiştir. Yapay böbrek son derecede basit bir il-keye dayanır. Hastanın kanı vücut dışı-na alınarak bir eriyik içinden geçirilmek suretiyle temizlenir ve yeniden vücuda verilir. İlke basit olmakla birlikte uygu-lama büyük bir özen ister. Hastanın ka-nının temizlenmesi işlemi saatlerce sü-rebilir. Bu işlemden sonra kandaki üre oranı azalır ve biyolojik bozukluklar dü-zelir. Yapay böbrekler, birçok hastanın yaşama şansını artırmış dolayısıyle böb-rek hastalıklarında ölüm oranının azal-masına yardımcı olmuşlardır. Fakat ya-pay böbrek pahalı bir aygıt olduğundan hastalar bu aygıttan ancak hastanelerde yararlanabilmektedirler. Bu nedenle ya-yap böbrek henüz büyük bir yaygınlığa kavuşmuş değildir.
  Başka bir tedavi yöntemi de böbrek naklidir. Ancak böbrek naklinin de, bü-tün organ nakillerinde olduğu gibi vü-cudun nakledilen” böbreği reddetmesi gibi bir sakıncası vardır
 2. Ziyaretçi

  merhaba acaba türkiyede yapay böbrek nakli yapılıyormu ve maliyeti nedir
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Nette konuyla ilgili pek bilgi yok ama Türkiyede böbrek nakli mümkün.

  TÜRKİYE’DE BÖBREK NAKLİ NE ZAMAN BAŞLADI?
  Türkiye’de ilk başarılı böbrek nakli 1975 yılında Hacettepe Hastanesinde Dr. Mehmet HABERAL ve ekibi tarafından yapılmıştır. Canlıdan canlıya yapılan bu ilk nakilden sonra 1979 yılında “ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA” 2238 sayılı kanun çıkarılmış ve bu yasa 1982 yılında yeniden düzenlenerek ölüden organ alınmasını yasal tedbirlerle ortaya koymuştur.

+ Yorum Gönder


yapay böbrek nakli,  suni böbrek nakli