+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık Bilgileri - Haber Forumunda Akciğerlerin Çalışması Nasıl Olur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Akciğerlerin Çalışması Nasıl Olur
  Akciğerlerin Çalışması Nasıl Olur ?  Akciğerlerin Çalışması
  Erkeklerde, dakikada on altı kadınlarda ise on sekiz solunum hareketi gerçekle-şir. Dinlenme durumunda solunum hiç çaba harcanmadan yapılır. Hava kese-ciklerine dakikada % 21 oranında oksi-jen içeren yaklaşık 350 cm hava girer. Vücut dışına çıkan hava % 17 oksijen ve % 4 karbon dioksit gazı içerir. Gaz alışverişi sırasında hava keseciklerinde bulunan hava bileşiminin belli bir dü-zeyde kalması önemlidir. Bu hava değişimi (yani oksijen gelişi ve karbon dioksit çıkışı) çeşitli durumlara bağlı olarak birçok değişikliğe uğrar. Örneğin spor yaparken kaslar daha çok oksijen gereksinir. Bu durum kalbin de-bisinde bir artışa ve solunumun hızlan-masına yolaçar. Kirli havalı kapalı yer-lerde de bu duruma rastlanır. Hava ke-seciklerinin zarlarının tıkanması, doku sertleşmesi veya amfizem nedeniyle ak-ciğerlerin gerektiği biçimde etkinlik gösterememeleri vücuda oksijen sağlan-masını tehlikeye düşürür. Ayrıca kansız-lık durumunda kan miktarı azaldığı için oksijen sağlamak güçleşebilir. Derinin mavi bir renk alması (siyanoz) vücuda istenen ölçüde oksijen alınamamasının bir belirtisidir.
  Öte yandan akciğerlerin yeterince hava-lanmaması kanda karbon dioksitin ço-ğalmasına yolaçar. Bu durum solunum felcine ve bronş tıkanıklıklarına neden olabilir. Bu durumlar karbon gazı teda-visiyle giderilebilir. Karbon gazı tedavi-sinde % 95 oranında oksijen ve % oranında karbon dioksit içeren bit gaz karışımı kullanılır.
  Akciğer toplardamar sistemi
  A) Sağ akciğer
  1) Üst loplararası toplardamarlar
  2) Orta loplararası toplardamarlar
  3) Sağ alt akciğer toplardamarı
  4) Alt loplararası toplardamarlar
  B) Sol akciğer
  1) Sağ alt akciğer toplardamarı
  2) Alt loplararası toplardamarlar
  3) Sol akciğer toplardamarı
  4) Üst loplararası toplardamarlar
  Kollara ayrılmış bronş kesiti
  1) Akciğer atardamarı
  2) Bronş
  3) Bronş mukozası bezleri
  4) Kıkırdak
  5) Bronşçuk
  6} Akciğer toplardarnarı 7)kılcal damar ağı Hava keseciği kanalı 9} Akciğer hava kesecikleri 10) Esnek lif örgüsü.
  öksürük
  A) İlk tahriş
  B) Derin soluk alma
  C) Sıkıştırma. Bu evrede, küçük dilin kapanması göğüs içi ve karın içi basınçlarının artmasına yolaçar; aynı zamanda, kaburgalar arasındaki soluk verdirici kaslarla karın kasları da kasılır.
  D) Boşaltma. Bu son evredir; çok yüksek bir ba-sınca ulaşılınca meydana gelir. Küçük dil birden açılır, aynı anda damak perdesi geniz yolunu tı-kar. Yukarı doğru kalkan diyafram havayı şiddetle dışarı atar.
 2. Zarafet
  Üye

  Sağlıklı bir şekilde Soluk almamız ve vermemiz için sağlıklı bir akciğere ihtiyacımız var. Bunun için dikkat etgmemiz gereken en önemli etkenler sigaradan ve sigara içilen ortamdan uzak durmalıyız.Tozlu ve dumanlı alanlarda uzun süre kalmamalıyız. Oksijeni bol yerlede örneğin ormanlarda düzenli yürüyüşler yapmakta akcierimizi güçlendirir.
+ Yorum Gönder


akciğerlerin çalışması,  akciğer çalışması