+ Yorum Gönder
Özel Eğitim ve Rehberlik ve Rehberlik Forumunda Coğrafya Dersine Nasıl Çalışılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Coğrafya Dersine Nasıl Çalışılır?
  COĞRAFYA DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?


  · Coğrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığınızda, onun zevkli bir ders olduğunu göreceksiniz.

  · Her konuda olduğu gibi coğrafyada da öncelikle tanım ve kavramları öğrenmek gerekir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. İklimin tanımını bilmeden hava durumu ile arasındaki farkı anlayamazsınız.

  · Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz.

  · Konuları daha iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan ve resimlerden yararlanmalısınız.

  · Konunun anlaşılması bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir.

  · Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmalısınız. Anlatılan konuları adeta gözünüzde canlandırmalısınız. Bunun için kitaplarda yer alan görsel malzemelerden (resim, grafik, tablo) yararlanabilirsiniz.

  · Yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak doğru cevabını ve sebebini mutlaka öğrenmelisiniz. Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı göreceksiniz.

  · Çıkmış soruları çözmek size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bir fikir verebilir.
  Sosyal Bilgiler dersi; Tarih, İnkılâp Tarihi, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgileri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır.
  Tarih dersine çalışırken şunlara dikkat etmelisiniz:
  * İlk önce Tarih müfredatı gözden geçirilmelidir. Daha sonra konunun bilgi kısmı, iyice öğrenilmelidir. Konu çalışılırken önemli yerlerin altı çizilerek özet çıkarılmalı, daha sonra bu özetler kısa aralıklarla tekrar edilmelidir.
  * Not çıkarırken kendinize göre ilgi çekici işaretler kullanılmalıdır.
  * Tarihle ilgili temel kavramlar ve terimler çok iyi bilinmelidir. (Merkezi otorite, siyasi birlik, feodalite, rönesans, manda ve himaye gibi)
  * Temel bilgiler ve kavramlar arasındaki bağlantılar iyi kurulmalıdır. Örneğin Haçlı Seferleri'nin sonuçlarıyla Avrupa'daki siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel gelişmeler arasındaki etkileşim gibi)
  *Olaylar arasındaki benzerlikler, ortak özellikler ve neden-sonuç ilişkileri iyice kavranmalıdır.
  * Atatürk'ün Hayatı ve Kişiliği,Kurtuluş Savaşı ,Atatürk'ün İlke ve İnkılapları konularına özen gösterin.
  * Tarih konuları arasında bütünlük olduğu unutulmamalı ve bir konu iyice öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.

  * Konu çalışıldıktan sonra dergi ya da konu anlatımlı kaynaklarınızdan sorular çözülmelidir.
  * Bol soru çözmek, soruları çözerken hızınızı arttıracağı gibi konulardaki bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır.
  * Testlerde yanlış yapılan soruların konulan kısa aralıklarla tekrar edilmelidir. Coğrafya dersine çalışırken şunlara dikkat etmelisiniz:

  * Bütün derslerde olduğu gibi Coğrafya dersinde de öncelikli olarak tanım ve kavramlar iyi öğrenilmelidir. Çünkü anlatılan konular, bu tanım ve kavramlar içiçedir.
  *Coğrafyanın Konusu,Türkiye Coğrafyası konuları en çok soru çıkan alanlar
  * Konulan daha iyi öğrenmek için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden faydalanılmalıdır.
  * Konulan pekiştirmek için bol bol test soruları çözmek gerekmektedir. Konularla ilgili çıkmış sorular muhakkak çözülmelidir. Çünkü bu sorular gerçek sınavda gelebilecek sorular hakkında size bilgi verecektir.
  * Çözülemeyen sorular bilen birisiyle yorumlanmalıdır.
 2. Ziyaretçi

  öylede coğrafya dersi kadar zorlandığım ders yok
 3. Ziyaretçi
  Coğrafyayı gerçekten çok seviyorum ama burdakileri yaparak daha iyi olacağıma inanıyorum çok teşekürler.
 4. Ziyaretçi
  aynen çoğrafya yazılısına o kadar çalışıyorum ama olmuyor

 5. Ziyaretçi
  Coğrafya dersini sevmek istiyorum çalışıyorum ama olmuyo neden kaynaklanıyor olabilir.

 6. Ziyaretçi
  //coğrafya dersini hiç sewmiyorum bide hocamız hiç anlatmyo ondn dolayı çalışsamda olmuo :(

 7. Ziyaretçi
  aynen katılıyorum bu yorumlara 1 haftada çalışsam boş ama dediklerinizi deniycem.saolun

 8. Zühre
  Devamlı Üye
  Coğrafya dersi nasıl çalışılır

  Coğrafya yeryüzünde görülen doğa olaylarını karşılıklı sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. Dünyanın şekli ve oluşumu, iklim, nemlilik, yağış, yeryüzü şekilleri, kayaç tipleri, ülkeler coğrafyası gibi konular coğrafyanın inceleme alanına girer.


  COĞRAFYA DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

  Coğrafya soruları; genel ve beşeri coğrafya hakkında öğrenilenlerin sorgulanması, coğrafi olayların Türkiye ve dünya coğrafyası üzerindeki dağılışı, ülke ve bölge ekonomisinin özellikleri gibi konuları içermektedir. Coğrafya sorularında bazen cevap paragrafın içinde gizlidir, bu nedenle paragrafları ve soru kökünü dikkatli okumak gerekir. Grafik sorularında öğrencilerin sayısal verilerden yola çıkarak yorum yapabilme yetenekleri ölçülmeye çalışılır. Bu nedenle bu soru kalıbından çokça soru çözülerek alıştırma yapılmalıdır. Soru köklerindeki olumlu ve olumsuz yargılara dikkat edilmelidir.

  COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞMA

  A) Derste


  Her deste olduğu gibi bu derse de önceden hazırlanılarak gelinmeli ve derste öğretmen dikkatle dinlenmelidir. Konular bir bütün olarak görülmeli, İlgili konularda ders harita veya materyallerle takip edilerek daha anlamlı hale getirilmeye çalışılmalıdır. Bu derste amaç ezbere bilgi edinmek değil olayları sebep sonuç ilişkisi içinde kavrayabilmektir.

  B) Bireysel Çalışmalarda

  Derste işlenilen veya bireysel olarak çalışılan konular sık sık tekrar edilmeli; bu konularla ilgili çokça soru çözülmelidir. Anlaşılmayan konuların olduğu tespit edildiğinde bu konular tekrar çalışılmalıdır.

  Bu derste de diğer derslerde olduğu gibi önemli olan çözülen soru sayısı değil, çözülen soruların içeriğidir. Hangi konulardan daha fazla konu çıktığı incelenerek bu konular üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Coğrafyanın temeli Türkiye ve dünyada beşeri ve doğal olayların sebep ve sonuçları olduğundan bu konular harita üzerinde iyice özümsenerek çalışılmalıdır


+ Yorum Gönder


coğrafya sınavına nasıl çalışılır,  coğrafya dersine nasıl çalışılır,  coğrafya dersi nasıl çalışılır,  coğrafya dersine nasıl çalışmalıyım,  coğrafya yazılısına nasıl çalışılır,  coğrafya dersine nasıl çalışılır forum