+ Yorum Gönder
Özel Eğitim ve Rehberlik ve Rehberlik Forumunda Serbest Zamanları Değerlendirme !! Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Serbest Zamanları Değerlendirme !!
  Serbest Zamanları Değerlendirme


  Başarıyı etkileyen çevresel ve bireysel bir çok etmenin yanı sıra öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemlerini bilmemeleri önemli yer tutar.Bir çok öğrenci zamanının çoğunu çalışmaya ayırmasına karşın başarılı olamamaktan yakınmaktadır.Bu nedenle öğretmenler, öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri konusunda uygulamalı çalışmalar yaptırmalıdır. Öğrenciye zamanı nasıl planlayacağını öğretmek, daha hızlı ve etkin okumasını sağlamak, ders çalışma yöntemlerini öğretmek, okuduğunu özetlemeyi ve gerekli tekrarları yapmayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak öğrencinin başarısını ve kendine güvenini artıracak tır.O halde öğrencilerin verimli çalışma yollarını bilmesi ve programlı yaşamaya alışması başarılı bir insan olmanın anahtarı olacaktır.Böylece hem istenilen verim elde edilecek hem de istenilen dinlenmeye, eğlenmeye, sevdiklerine ve kendisine zaman ayırmaya,boş zaman uğraşlarına yer kalacaktır.

  Çaba, enerji ve zamanı en ekonomik şekilde kullanmak istiyorsak bir programa bağ lanmalıyız.Zamanı boşa geçirmek,yaşamı boşa geçirmektir.Boşa geçen zaman asla telafi edilemez.

  Bu düşünce ile çocuk,planlı ve programlı bir yaşam içindeki boş zamanlarında;

  1-Kendini tanıma:
  Önce kendi kendilerini tanımaya yönlendirilmeli, bilgi ve beceri yönlerini tanımalı çocuğun bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerini kendisi ve toplum için en uygun şekilde geliştirmesi, kendisi için gerekli ve yararlı donanımları kazanması,bireysel farklılıklarını görmesi, güçlü, sınırlı yönlerini anlaması lazımdır. Bu da ancak çeşitli aktiviteler ve yaşantılar içinde kendini keşfetmesiyle olur. Başta ana okulu öğretmenlerine öğretmenlere,rehber öğretmenlere çok görev düşmektedir.

  2-Çevreyi tanıma:
  Çocuk kendine yararlı ve gerekli donanımları kazanabilmesi için faydalanacağı araç kişi ve kuruluşları tanımalı.

  3-Okul ve meslek seçimi:
  Çocuklar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.Meslekler de çeşitli niteliklere sahip olmayı gerektirir.Çocuk kendisine açık olan meslekleri çeşitli yönleri ile değerlendirip kendi ihtiyaçları ve beklentileri açısından değerlendirmeli.
  Çocuklukta çevresindeki insanların farklı uğraşları olduğunu,çeşitli meslekler olduğunu görmeye ve anlamaya başlar.Beşinci sınıfta;kendisi ve diğer insanlar arasında ilgiler,yetenekler, amaçlar ve motivasyon yönünde farklılıkların ve benzerliklerin farkına varmaya başlar.Sekizinci sınıfta;bu farklı niteliklerin üzerinde daha çok bilgi sahibi olmaya, yeni yönleri keşfetmeye ve anlamaya başlar.meslekleri keşfetme, inceleme ve araştırma dönemi bir bakıma çocuğumuz için ömür boyu sürer.

  4-Kitap okuma:
  Kitap okuma alışkanlığının kazanmanın sonrasında yoğun olarak çeşitli türde kitaplar okumak(roman,şiir, macera, bilimsel, deneme, makale,öykü vs.)zamanı en iyi değerlendirmenin yolu olduğunu bilmeli.

  5-Gazete okuma:
  Düzenli olarak fanatizme kaçmayan gazeteleri (gazetelerin sadece beğendiği değil gelişimini sağlayabilecek diğer köşelerini de okuyabilmek)okuma alışkanlığı edinmeli.

  6-Bulmaca çözmek:
  Kelime bilgisi ve hazinesinin gelişimine yarar sağlar. Entelektüel bilginin temeli atılır.Kendi bulmacalarını yapması tavsiye edilmeli.

  7-Televizyon izleme:
  Televizyonda izlenebilecek programı seçmek ve izleme zamanını tayin etmek kişisel gelişimin olması noktasında çok önemlidir.Eğitime dönük yayınları izlemek ve ayrıca tv haberlerini takip etme alışkanlığı kazanmalı.

  8-Sinema ve tiyatroya gitme:
  Sanatsal mesajları olan yaşına uygun oyun ve filmlerin izlenilmesi de kişisel bir kazançtır.

  9-Müzik dileme:
  Çocuk ve gençlerimizin akıl sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek,hayata daha iyimser gözle bakılması konusunda mesajları olan konusu ahlaki prensiplere duyarlı müzik türlerini dinlemeli.

  10-Koleksiyon yapma:
  Çeşitli türde kolleksiyonlar(pul,kelebek,atasözü,vecize,kartpost al,kitap,para vs.) yapmak araştırmacı bir kişilik kazanımına yardım eder ve alınan bilginin hazzı koleksiyon yapan kişiyi mutlu eder.Çocuğa bu yönde teşvik ve yardım etmeli

  11-Bir işte çalışmak:
  Sevebileceği ve yapmasında hiçbir sakıncanın olmadığı bir işte çalışmak hem mesleksel yetenekler kazanmasına hem maddi doyumu gerçekleştirmesine hem de dinamik bir kişiliğin yerleşmesini sağlar.Ancak yoğun emek ya da aşırı yüklenme gerektiren işlerden korunması önemlidir.

  12-Sanatsal çalışmalar yapma:
  Plastik,seramik,heykel, yontma işleri,vs.sanatlarla yoğunlaşmak amatör olarak yazarlık çalışmaları gibi etkinlikler de zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlar.Özllikle günlük tutma alışkanlığı kazandırılmalı.

  13-Spor yapmak:
  Hoşlandığımızı düşündüğümüz bireysel ya da toplu olarak yapabileceğimiz sportif faaliyetlerimizin olması fiziksel,ruhsal ve düşünsel gelişime ve sosyal kaynaşıma yardım eder.

  14-Ev işlerine yardım etmek:
  Anne ve babaya ev işlerinde yardım etmesi paylaşım ve sorumluluk alma yetilerinin gelişimini sağlar.

  Çocuk ve gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiği gelecekleri için önemli bir konudur.Derslerinden ve ev işlerinden arta kalan zamanlarda duyusal ve düşünsel gelişimlerini ve hatta bedensel beceri gelişimini sağlayacak uygun faaliyetlerin seçimi, olumlu yeni özellikler edinmeleri sağlayacaktır.

  Bu anlamda tavsiye edebileceğimiz etkinliklerle zamanın en iyi değerlendirimi onlar açısından daha verimli olacaktır.

  P.DİRİCAN
  Sınıf Öğretmeni
 2. Ziyaretçi

  Serbest Zamanımızı Nasıl Değendırebiliriz ?


  ayağınızın üzerinde durduğunuz zaman dengenizi sağlayabilirsiniz.

  İnsanlar arabalar gibidir: Arabalar, tekerlekleri dengede olduğu zaman daha yumuşak ve etkili hareket ederler. Ve biz hareketlerimiz, düşüncelerimiz, duygularımız, hedeflerimiz ve değerlerimiz denge içinde olduğunda daha iyi performans sergileriz.

  Şunu bir düşünün, bayanlar! Eğer 30 yaşındaysanız, yaklaşık 394000 saatiniz, eğer 50 yaşındaysanız da yaklaşık 219000 saatiniz kalmış olabilir. Bu zamanın yarısı yemek yemek, uyumak ve ev işleri ile geçiyor.

  Peki geriye kalan zamanda ne yapacaksınız?

  O hayal ettiğiniz banka hesabını yaratmak için delirmiş gibi her saniye çalışacakmısınız? Ya da bu zamanı mutsuz bir ilişki için mi kullanacaksınız? Ölüm döşeğinizde yatarken keşke ofiste biraz daha zaman mı geçirseydim diyeceksiniz?

  Bu kalan değerli zamanlarınızda yapacağınız şeyler için seçenekleriniz var. Zamanınızı nasıl kullanmayı seçeceksiniz?

  Aşağıda hayatınızın ne kadar dengede olduğunu anlamak için küçük bir egzersiz var.

  Hayatınızdaki 9 farklı kategoriyi düşününün:

  * İş ve kariyer

  * Para ve finans

  * Sağlık ve spor

  * Aile ve arkadaşlar

  * Ev ve ofisiniz gibi fiziksel çevreniz

  * Kişisel gelişim

  * Eğlence ve boş zaman

  * Eş / partner
  984919001292192388 Boş Zamanımı Nasıl Değerlendirebilirim?

  * Maneviyat

  Her bir kategoriye, o alanda ne kadar mutlu olduğunuzu yansıtan rakamlar verin. (0=hiç mutlu değilsiniz; 10=tamamen tatminsiniz). Eğer hayatınız dengede ise çıkacak rakam 9 kategorinin ortalaması olmalıdır. Değilse hayatınızın herhangi bir alanında dengesizlik olabilir.

  Araştırmalara göre, yöneticilerin yüzde 70′i aileleri ile daha fazla vakit geçirmek istiyorlar; yüzde 50′si sürekli olarak bitkin ve yüzde 30′u hayatlarının kontrol dışına çıktığını düşünüyor.

  İş yerindeki başarı hayatın diğer alanlarında çoğunlukla başarısızlık demektir. Eğer hayatınızın dengesizse, bunun birçok sonucu vardır; stres, motivasyon eksikliği, krizlerle başetmek. Bazı insanlar o kadar stresli ki kendilerine yarar sağlayacak terapi gibi seçenekleri bile ek bir yük olarak görüyorlar.

  Bunu unutmayın: Denge, akıcı ve dinamiktir, sabit değildir. Hayatınızı dengelemek için çaba sarfetmeniz gerekir.

  İlk aşama bilinçlenmek. Eğer dengesizliğin farkında değilseniz, nasıl düzeltebilirsiniz? Neden gerçek bir denetleme yapmıyorsunuz: Haftalık yapılacaklar listesi yapın, her giriş için bir zaman belirleyin ve bitirmek için üzerine saatler ekleyin. Eğer 80 saatiniz çalışarak geçiyorsa sorun yaşıyorsunuz demektir. Size haftada 168 saat kalıyor. Yapabileceğinizden fazlasını yapmak sizi strese sokacaktır. Sizi bir şeye hayır demek için durduran nedir? Hayatınıza iyi bir bakış atın ve yazımızdaki bu iki egzersizi deneyin. Bunun sonucunda hayatınızdaki dengeye liderlik edip edemediğinize karar vereceksiniz. Hayatınızın dengede olmadığını farkettiğinizde problemi çözmek için bir kaç aşama geçebilirsiniz.

  İkinci aşama seçeneklerinizin ve seçimlerinizin olduğunu bilmek. Gerçek şu ki, hayat seçimlerin ve değiş tokuşların olduğu bir seridir. Hayatınızı dengelemek için seçimleriniz bişeyleri dışarıda bırakmak yada bazı şeyleri kaybetmek demektir. Çoğu insanın bununla sorunu vardır çünkü hepsini bir anda isterler. Genellikle söylediklerimizin önemi ile zamanımızı nasıl belirlediğimiz arasında çelişki vardır.

  Eğer aileniz çok önemliyse onlara ne kadar zaman ayırıyorum diye kendinize sorun. Sizin için neyin önemli olduğuna karar verin. Önemli olan şey için nasıl bir yapı yaratmanız gerektiğini ve o önemli olayı nasıl destekleyeceğinizi düşünün. Dengeli bir yaşam kurmak için günlük olarak neler yapmanız gerekiyor?

  Bayanlar, oturup düşünmek için zamana ihtiyacınız var. Çünkü bu kendiliğinden olmayacaktır. Kendinize asıl hedefinizi hatırlatın ve bunun hayatınızı dengelemek için önemli olduğunun farkına varın.

  Üçüncü aşama, gelecekte yaşamayı öğrenmek. Bunu yapmanız için bilinçli yaşamalısınız.

  İşteyken işinize odaklanın. Birşey bitene kadar sadece ona odaklanın. email programınızı kapatmanız yardımcı olabilir böylece gelen maillerle bölünmemiş olursunuz.

  Eğer evdeyseniz, evde ailenizle olun.

  Ana odaklanırken doğru davranışı sergilemek önemlidir. Yanlış olan birşeye konsantre olmanız enerjinizi düşürür ve motivasyonunuzu yok eder. Yani doğru olana bakın, neyin işe yaradığını düşünün ve o şekilde davranın.

  Tabii ki, geçmiş ve gelecek var. Geçmişte yaptıklarınıza takılıp yapmamış olmayı mı diliyorsunuz? Keşke yapsaydım diğerek ne kadar enerji harcıyorsunuz? Geçmişle ilgili kendinizi yiyip bitirerek ne kadar zaman kaybediyorsunuz? Geçmişle ilgili yapılacak tek birşey vardır. Geçmişten ders alıp o konuyu orda bırakmak. Böylece aldığınız ders ile gelecekte aynı hataya düşmezsiniz ve geleceğe odaklanırsınız.

  Ve gelecek hakkında kaçınız endişeleniyorsunuz? Olmamış şeyler için mi kaygılanıyorsunuz? Ya çocuğum uyuşturucu kullanırsa, ya eşim beni aldatıyorsa; ya sahile giderken kaza geçirirsek? Yapmadığımız bu gibi konular için endişelenirken ne kadar enerji harcadığınızı biliyor musunuz?

  Dördüncü aşama akışına bırakın. Gelecekle ilgili en etkin yol geleceği planlamaktır. Bİr koç tutun! Kitap alın! Planlarınızı yazın. Geleceğinizi planladığınızda aynı zamanda akışına bırakmış olursunuz ve şu anı yaşarsınız.

  Peki, hayatınızı dengelemek için bunları yaptıktan sonra ne elde edersiniz? Enerjiniz artar, motivasyonunuz artar, hayattan zevk alırsınız ve kontrolün elinizde olduğunu hissedersiniz.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Biz insanlar genelde serbest zamanlarımızı sadece televizyonla geçiririz . ancak bu yanlıştır. boş zamanlarımızı iyi bir şekilde değerlendirmek isteyenlere tavsiyeler vereyim . kitap okuyun , yürüyüşlere çıkın ,ailecek pikniklere gidin ve çok fazla televizyon izlemeyin.
+ Yorum Gönder