+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Uyuşturucu kullananların hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Uyuşturucu kullananların hayatı

  Uyuşturucu kullananların hayatı hakkında bilgi


  UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMILILIĞI.jpg.


  Uyuşturucu madde günümüz toplumlarında en önemli sorunlardan biri olarak sayılmaktadır. Uyuşturucu maddelerin bağımlılık haline gelmesi yakın zamanlarda ortaya çıkmıştır. Önceleri tedavilerde yasal olarak kullanılan bitkiler, sonraları amacının dışına çıkarılarak yasal olmayan yollarla kişiye ve topluma zarar verici olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gün geçtikçe madde bağımlılarını sayılarındaki artış ve başlama yaşının 13’lere kadar düşmesinin altında birtakım kişilik etkenlerinin yanı sıra toplumsal etmenler de söz konusudur.
  1950’li yıllardan itibaren iç göç, sağlıksız kentleşme, plansız sanayileşme, gecekondu olgusu ve ekonomik dengesizlikler sonucu ortaya çıkan hızlı değişim sosyal çelişkilere yol açmıştır. Bunu 80’li yıllardan sonraki ekonomik politikalar izlemiştir ki bu da son yıllarda uyuşturucu kullanan aday kesimin oluşmasına yol açmıştır.
  Kişilik etmenleri arasında en önde merak duygusu gelmektedir. Kendileri için meçhul olan her şeyi öğrenmek isteyen kişiler uyuşturucu maddenin yapacağı tesiri merak ederek bir defa uyuşturucu almakta daha sonra ise tesirinden kurtulamayarak bağımlı olmaktadırlar. Gencin fizikse görünümündeki eksikliği, bedensel bozuklukları, zekâ seviyesinin düşük olması onu madde kullanmaya itebilmektedir. Zekâ düşüklüğüne biraz açıklık getirecek olursak bu insanların toplumda sağlıklı ilişkile kuramamaları ve karşılaştıkları problemleri çözmede normal insandan daha çok zorluk çekmeleri onların toplumdan kendilerini soyutlamalarına ve bunu çoğunlukla madde kullanarak yapmalarına sebep olmaktadır. Uyuşturucu madde bağımlılarının genel olarak kişilik özelliklerine baktığımızda bu kişiler, aşırı güvensizlik, benlik zayıflığı, güçsüzlük ve başarısızlığı kapatabilmek için otoriteye karşı gelme ve kuralları çiğneme eğilimi gibi özellikler göstermektedir.
  Kişinin aile yapısı, arkadaş grupları ve medya gibi birtakım sosyal etmenler de onun madde kullanıcısı olmasında önemli faktörler arasındadır. Aile içi huzursuzluğun devamlılığı anne ve babanın kişiye yoğun ilgi ve ya yoğun baskı uygulaması, arkadaşlık ihtiyacını gidermek için birtakım gruplara katılması ve grupta kalabilmek için grubun ortak alışkanlıklarını ve prensiplerini tasvip etmese bile uymak zorunda olması madde kullanıcısı olmasında önemli etmenler arasında sayılabilir. Özellikle grup arkadaşlarından biri herhangi bir maddeyi kullanıyorsa kişinin gruba katılması bu tür maddeler kullanmasında ilk adım olacaktır. Bunun yanı sıra medyada madde kullanımının popülerlik, haz gibi kavramlarla ilişkilendirilmesinin gençlerdeki madde kullanma merakının artmasında önemli yere sahiptir.
  Hayatın belli geçiş dönemlerinde, ergenlik dönemi gibi, hızlı bedensel, ruhsal ve sosyal değişim süreçlerinin dengeli ve doyurucu olarak yaşanmaması madde bağımlılığına giden önemli bir etmendir. Bu dönem, bağımlılık yapıcı madde kullanımına başlama riskinin yüksek olduğu bir dönemdir.
  Uyuşturucu madde bağımlılığına sebep olan etmenlere göz attıktan sonra kısaca bu maddelerin neler olduğuna ve kişide ne gibi etkiler bıraktığına, bunların ne açılardan suça sebep oluşturduklarına bakmak, madde bağımlılarının toplumsal bir sapma olarak nasıl değerlendirileceğini kavrama açısından yararlı olacaktır.
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Uyuşturucu hem insanın vücuduna hem de düşünce ve iradesine etki ederek istediği gibi davranmasını engellemektedir. Sadece buna bağımlı olarak yaşadıkları için çevresinden ve hayatından uzaklaşmış olurlar.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Uyuşturucu hastalık tedavisi için üretilmiş daha sonra amacı dışında kullanılmaya başlanmıştır. Uyuşturucu kullanan insan iradesi dışında davranır bu durum kendisinde alışkanlık yapar ve belli bir süre sonra uyuşturucu için hem maddi zarara hemde fiziksel zarara uğramaktadır.
+ Yorum Gönder


uyuşturucu maddeler,  esrar kullananların psikolojisi,  uyuşturucu kullananların davranışları