+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Fobi ve Hastalık korkusu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Fobi ve Hastalık korkusu
  Hastalık korkusu hakkında bilgi

  Çoğu kişi hastalanmaktan da haklı olarak korkar ama gündelik yaşamımızda hastalıkları kendimize pek yakıştırmayız. Hele ruhsal bozukluklar genellikle hep başkalarında olduğu düşünülen, hiçbir zaman kendi ba-şıma gelmez denilen türden hastalıklardır. Ama bunları görmezden gelmek gerçekleşmelerini önlemez. Hastalık korkusu olan insanlar gereksiz yere doktora gidebilir, ge-reksiz tahliller yaptırabilir ve bu yüzden sıkıntı yaşayabi-lirler. Genellikle hep sağlık sorunlarından söz ettiklerin-den bu tutumları çevrelerince pek hoş karşılanmaz ye sı-kıcı bulunur, ancak toplumumuzda genellikle bu durum pek yüzleştirilmediğinden çoğu zaman yaşam boyu bir alışkanlık biçiminde sürer gider. Doktorlar için de böyle davranan bir kişi ile ilgilenmek oldukça zordur. Dokto-run asıl cevap aradığı sorular yerine bu kişilerin, şikayet-lerini sürekli düşünme biçimlerine uygun biçimde anlat-makta ısrar etmeleri işbirliğini ve iletişimi güçleştirir. Bu ise tam da korktukları şey olan bir hastalığın fark edil-memesi riskini artırmaktan başka bir işe yaramaz. Çün-kü doktorlar yalnızca anlatılanla değil muayene ve laboratuar bulguları ile de karar vermek zorundadırlar. An-cak çoğu doktor bu gibi tutumları tecrübe ile fark etti-ğinden etki altında kalmamaya ve nesnel bir değerlendir-me yapmaya çalışır. Bir başka güçlük ise hastalık korku-su olan kişilerin bunun altında psikolojik bir sorunun yattığı görüşüne genellikle itiraz etmeleridir. Bu durumda kendisini ilk muayene eden doktorun problemin kökeni-nin psikolojik olduğunu kişinin anlayacağı bir dille an-latması ve bu yönden ilgilenecek olan meslekdaşına uy-gun bir dille yönlendirmesi önemlidir. Genellikle bu kişi-ler kendilerinde bir problem ya da hastalığın olmadığı, muayene bulgularının normal çıktığı gibi bir açıklamayı yeterli bulmazlar. Şu da bir gerçek ki psikolojik sorunlar çoğu zaman bedenin her yeriyle bağlantısı olan otonom sinir sistemini etkilemekte ve ilk bakışta psikolojik oldu-ğu açıklamasını kişinin şaşırtıcı bulacağı derecede beden-sel yakınmalara neden olabilmektedir. Burada kişi ger-çekten de hissettiği bir yakınmayı dile getirmektedir, yani hissedilenler doğrudur, ancak bu hissedilenlerin psikolo-jik mekanizmalarla ortaya çıktığını, tetiklendiğini anla-maları önemlidir
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Hastalık hastası da diyebiliriz bu tür insanlara çünkü genelde hastalıktan korktukları için sürekli hastalanırlar.
+ Yorum Gönder