+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti İlkleri Osmanlı Yükselme Dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı Devleti İlkleri Osmanlı Yükselme Dönemi
  Osmanlı Devleti İlkleri Osmanlı Yükselme Dönemi

  • Osmanlı devleti ilk defa tam merkeziyetçi devlet özelliğini Fatih döneminde kazanmıştır.
  • Osmanlı Devleti’nin doğuda imzaladığı ilk antlaşma Amasya Anlaşması’dır. (1555-İran)
  • Havan topu ilk kez İstanbul’un fethinde kullanılmıştır.
  • Vezirler ilk defa Fatih zamanında kul sistemi ile seçilmeye başlandılar.
  • Kubbealtı vezirleri ilk defa Fatih döneminde atanmıştır.
  • Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı kanunları Kanunname-i Ali Osman dır.
  • Balkanların fethini tamamlayan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir.
  • Fatih kanunnamesi Osmanlıların ilk yazılı kanunlarıdır.
  • Osmanlı’nın ilk altın parasını Fatih bastırmıştır.
  • İlk kapitülasyonlar Fatih tararından Venediklilere verilmiştir.
  • Sadrazamlar ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmeye başladılar.
  • İpek yolu Fatih’in Kırım’ı fethetmesiyle ilk defa Osmanlı denetimine geçmiştir.
  • İlk defa klasik Türk- Osmanlı mimari tarzı uygulanmıştır.
  • Fatih döneminde Karadeniz ilk defa Türk Gölü haline gelmiştir.
  • Dünyada yivli-setli topraklar ilk defa 2. Beyazid zamanında yapılmıştır.
  • Yeniçerilerin ilk isyanı 2. Murat döneminde Fatih’in ilk hükümdarlığı sırasında meydana gelmiştir. (Buçuktepe isyanı)
  • Cülus bahşişi ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında verilmiştir.
  • İlk uluslar arası üniversite Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan Sahn-ı Seman medresesidir.
  • Fatih döneminde ilk defa üniversite yabancı bilim adamlarından yararlanmıştır.
  • Surları yıkabilecek çapta ilk büyük toplar (şahi) Fatih devrinde dökülmüştür.
  • İlk defa Fatih devrinde gemiler karadan denize indirilmiştir.
  • Osmanlı Devleti, imparatorluk özelliğini Fatih devrinde Bizans’ın yıkılmasıyla kazanmıştır.
  • İlk defa Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü İstanbul’un fethiyle sağlanmıştır.
  • Boğazlar ilk defa Fatih devrinde Osmanlı egemenliğine girmiştir.
  • Ortodoks Patrikhanesi ilk defa Fatih devrinde himaye altına alınmıştır.
  • Avrupa’ya ilk defa denizden sefer yapan padişah Fatih’tir. (Otranto)
  • İlk defa Memlüklerle ilişkilerin bozulması Fatih devrinde olmuştur.
  • Topların kullanıldığı ilk meydan savaşı Otluk beli savaşıdır
  • Osmanlı- Safevi ilişkileri ilk defa 2. Beyazıt döneminde başlamıştır(sokulu isyanı)
  • Kırım ile kara bağlantısı Boğdan seferiyle 2. Beyazıt döneminde başlamıştır
  • Anadolu Şii kışkırtması sonucu çıkan ilk isyan 2. Beyazıt döneminde çıkan Şahkulu isyanıdır
  • Bir iç meselenin ilk defa uluslar arası mesele haline gelmesi 2. Beyazıt döneminde yaşanan şehzade cem olayıdır
  • Avrupalıların Osmanlı iç işlerine karışması ilk defa şehzade Cem olayıdır
  • Oğlu tarafından tahtan indirilen ilk Osmanlı padişahı 2. Beyazıt’tır
  • Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim zamanında ortaya çıkmıştır
  • Osmanlıların İran’la yaptıkları ilk büyük savaş çaldıran savaşıdır
  • Osmanlıların kuzey Afrika hakimiyeti ilk kez Mısırın fethi ile başlamıştır
  • Batıya sefer düzenlemeyen ilk padişah yavuz sultan selimdir
  • Yavuz’un mısır’ı fethiyle baharat yolu ilk kez Osmanlıların eline geçmiştir
  • Kutsal toprakları ele geçiren ilk padişah yavuz sultan Selimdir
  • Osmanlı-Cezayir ilişkileri ilk olarak Yavuz döneminde başlamıştır.
  • Güney Doğu Anadolu ilk defa Yavuz döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. (Turnadağ Savaşı)
  • Orta Avrupa’nın kapılarının açıldığı ilk sefer Belgrat’ın fethidir.
  • İlk defa Orta Avrupa hakimiyeti Kanuni döneminde Mohaç Savaşı ile başlamıştır.
  • Akdeniz’de fethedilen ilk ada Rodos’tur.
  • Kanuni’nin Rumeli ye yaptığı ilk sefer Belgrat Seferidir. (1521)
  • Viyana ilk defa Kanuni tarafından kuşatılmıştır.
  • Türkler Akdeniz’de üstünlüğünü ilk defa Preveze deniz savaşıyla sağlamıştır.
  • Kanuni döneminde Akdeniz ilk defa Türk gölü haline gelmiştir.
  • Kanuni döneminde Ege ilk defa Türk gölü haline gelmiştir.
  • Şeyhülislam ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuştur.
  • Kaptan-ı Derya ve Reisülküttab ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuştur.
  • Osmanlılarla İran arasında imzalanan ilk anlaşma Anlaşmasıdır. (1555)
  • Osmanlı Devleti’nin sınırları ilk defa Kanuni döneminde Basra körfezine ulaşmıştır.
  • Hindistan’a sefer düzenleyen ilk Osmanlı padişahı Kanuni’dir.
  • İlk Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’dır.
  • Portekizlilerle ilk defa Kanuni döneminde deniz savaşı yapılmıştır.
  • Orta Asya Türk devletleri ilk deniz yolu bağlantısını kurma projesini ilk başlatan devlet adamı Sokullu’dur.
  • Süveyş kanalını açmak isteyen ilk devlet adamı Sokullu’dur.
  • Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah 2. Selim’dir.
  • İstanbul’da doğan ve ölen ilk padişah 2. Selim’dir.
  • Osmanlı tarihinde Kanun-i Kadim (Yeniçeri ocağına asker alma kanunu) ilk defa 2. Murat zamanında bozulmuştur.
  • İlk Osmanlı donanması İnebahtı’da (1571) 2. donanma Çeşme’de (1770) 3. donanma Navarin (1827) 4. donanma Sinop’ta (1853) yakılmıştır.
  • Denizlerde ilk büyük yenilgi İnebahtı yenilgisidir.
 2. Acil

  Osmanlı Devleti İlkleri Osmanlı Yükselme Dönemi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder