+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinin Dönemleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devletinin Dönemleri
  Osmanlı Devletinin Dönemleri

  1-Kuruluş Dönemi:
  Osman Gazi'den Sultan II.Murad'a kadar olan döneme denir. 1299 yılında Osmanlı Devleti kuruldu. Orhan Gazi, I.Murad, I.Beyazıt ve I.Mehmet. Bu padişahlar Osmanlı'yı geliştirdiler.

  2-Yükseliş Dönemi:
  II. Murad'dan başlayan dönemdir ve Kanuni Sultan Süleyman'da biter. Bu padişahlar Osmanlı topraklarını yaklaşık %60 büyüttüler.

  3-Duraklama Dönemi:
  Her devlet gibi Osmanlı Devleti'de bir müddet sonra fetihleri ve zaferleri unuttu. Çünkü Büyük zaferler IV.Murad'a kadar olmadı.(IV. Murad Bağdat'ı fethetmiştir).

  4-Gerileme Dönemi:
  IV.Murad'dan II. Abdülhamid'e kadar olan dönemdir. Osmanlı yenilikler yapmaya çalışmıştır. Fakat bunların çoğunda başarılı olamamıştır.

  5-Dağılma Dönemi:
  II. Abdülhamid Osmanlı'yı çok yükseltmiştir. Yeniliklerinin çoğunda başarılı olmuştur. Ondan sonrada V. ve VI. Mehmet gelmiştir. Onların zamanında Osmanlı kaldırılmıştır. Ankara meclisi 1 Kasım 1922 yılında 307 sayılı kanuna göre saltanatı kaldırmışlardır. 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Osmanlı devleti çeşitli beyliklerin alınması ve birleşmesi ile kuruluş sürecine girmiş,gittikçe gelişen ve toprakları artan bir cihan imparatorluğu haline gelmiştir.Yükselme döneminde çok güzel idare edilen devlet daha sonra duraklama ve çöküş dönemine girmiştir.
+ Yorum Gönder