+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Amasya Protokolü Maddeleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Amasya Protokolü Maddeleri Nelerdir
  Amasya Protokolü Maddeleri


  1- Türk illerinin düşmana şu veya bu suretle terk olunmaması, hiçbir himaye ve manda kabul edilmemesi, Türk vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması

  2- Müslüman olmayan topluluklara Türk memleketlerinin siyasi egemenlik ve sosyal dengesini bozacak biçimde ayrıcalıklar verilmemesi

  3- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin hukuki bir kurul olmak üzere İstanbul Hükümeti tarafından tanınması
  4- İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında barışın kurulması için toplanacak konferansa Heyet-i Temsiliye tarafından da uygun görülen kimselerin gönderilmesi
  5- Osmanlı Meclis-i Mebusan'nın İstanbul'da toplanmasının güvenlik bakımından uygun olmadığı Son madde, yani meclisin İstanbul dışında toplanacağı hükmü, anayasaya aykırı olacağı gerekçesiyle İstanbul Hükümeti tarafından doğrudan kabul edilmedi. Mustafa Kemal Paşa da ısrar etmedi.

  Amasya'da varılan anlaşma ile İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti'ni resmen tanımış oluyordu.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Amasra Protokolü, İstanbul Hükümeti ile Temsili Heyet arasında yapılan bir Protokoldür. Burada Mustafa Kemal ve yanında ki önemli devlet adamlarıyla Amasraya gelerek Salih Paşa ile görüşmeye gelmiştir. Sivas Kongresi boyunca konuşulan maddeler üzerinde durulmuştur ve bu Protokolde yeni kararlar alınmıştır.
+ Yorum Gönder


amasya protokolü maddeleri