+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Yavuz Sultan Selim'in Vasiyeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Yavuz Sultan Selim'in Vasiyeti
  Yavuz Sultan Selim'in Vasiyeti  Mısır seferi dönüşünde,Yavuz Sultan Selim hocası İbni Kemal ile birlikte at üzerinde gidiyorlardı.Birdenbire devrinin meşhur âlimi İbni Kemalin atının ayağından sıçrayan bir çamur,Yavuz Selim’in giydiği sırmalı cübbesinin üzerine sıçradı ve kirletti.

  -Bana başka bir cübbe veriniz.Bu cübbede böylece hazinemde saklansın”Sırtındaki kaftanın sandukasına örtülmesini vasiyet etmiş ve vasiyeti yerine getirilmiştir.
  “Alimlerin atlarının ayaklarından sıçrayan çamurun bile makbul olduğunu gelecek nesiller ibretle görsün.Çünki alimler her zaman padişahlara lazımdır”diyerek alimlerin değerini vezirlerine anlatmış oldu.Öldüğü zaman bu cübbe vasiyeti üzerine türbesindeki sandukasının üstüne serildi.

  İlim ve ahlakta ün kazanmış yüksek adamların devlet işlerinde kullanılmasını vasiyet etmiş olan Yavuz Sultan Selim,halka rehberliği ancak ilim ve ahlakta yükselmiş olanlar yapabilir”şeklinde konuşmuştur.

  Yavuz Selim,hazineyi altınla doldurunca onun zenginliği karşısında;
  -“Benim altınla doldurduğum hazineleri torunlarımdan her kim akçe ile doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin.Ve illa hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin.”diye vasiyet etti.

  Oğlu Süleymanın süslü elbiseler giydiğini görünce:

  “Süleyman sen böyle süslenirsen,anan ne giyecek?”diyerek sadeliği tavsiye etmiştir.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  İlk Osmanlı Halifesi olan Yavuz Sultan Selim II. Bayezidin oğludur. İyi bir Komutan ve yönetici olan Yavuz, Osmanlı devletini kendi zamanında çok geniş sınırlara yaymıştır. Tahta babasına karşı savaşarak çıkmıştır ve ömrünün büyük çoğunluğu savaşlarda geçmiştir.
+ Yorum Gönder