+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Devlet Giray Han IV - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Devlet Giray Han IV - Kimdir Kısaca Hayatı

  Devlet Giray Han IV yaşamı hakkında bilgi


  Devlet Giray Han.jpg
  Devlet Giray Han IV Kırım hanlarından. Kırım hanlarının otuz sekizincisi olup, Arslan Giray Hanın ikinci oğludur. 1729’da doğdu. Arslan Giray Hanın hanlığı zamanında veliaht oldu. Veliahtlığında mühim askerî hizmetlerde bulundu. 1769’da amcası Giray Hanın vefâtı üzerine Kırım Hanlığına tâyin edildi. O sıralarda meydana gelen 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbinin Osmanlıların aleyhine gelişmesi neticesinde Hotin Kalesinin düşmesi ve Rusların Turla Irmağını geçmesi gibi üzücü hâdiselerin zuhuru esnâsında Osmanlı Devletinden birçok yardım görmesine rağmen burayı alamadığı için Hanlık’tan alınarak Kıbrıs’a sürüldü. Bir müddet sonra affedilerek Malkara’daki çiftliklerinden birinde oturmasına müsâade edildi.

  1771’de Rusların Kırım’a saldırmaları üzerine Osmanlı orduları komutanı Canikli Ali Paşa ile, beraberinde ona yakın Hanzâde ve Devlet Giray olduğu halde Kırım’ı kurtarmakla görevlendirildi. Tatar, Çerkez ve Nogay askerlerinin de yardımıyla başarı sağlandı. Ruslarla Küçük Kaynarca Antlaşması yapıldıktan sonra Kırım bağımsızlığına kavuştu. 1775’te Devlet Giray ikinci defa Kırım Hanlığına tâyin olundu. Hanlığın tek başına tutunamayacağını anlayınca, Kırım Hanlığının Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bir ülke olduğunu îlân etti. Ancak Kırım Mirzaları Ruslarla birleşince Devlet Giray zor durumda kaldı. Nihayet 1776’da bu görevinden alınarak İstanbul’a çağrıldı ve Vize’de oturmasına izin verildi.

  Osmanlı Devletine bağlı ve sâdık bir kimse olan Devlet Giray, 1780’de orada vefât etti.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Devlet Giray Han IV ile ilgili genel bilgiler

  IV. Devlet Giray Han (1730—1780) yılları arasında yaşar. Arslan Giray Han’ın küçük oğludur. İlki 1769 ila 1770, ikincisi 1775 ila 1777 yılları arasında olmak üzere iki kez saltanat sürmüştür. Amcası Kırım Giray Han'ın vefatı üzerine tahta geçmiştir. Kırım Hanlarının 38.'sidir.

  Saltanatı Rus Çariçesi II. Katerina ve Osmanlı İmparatoru I. Abdülhamit ile eş zamanlıdır. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlıların aleyhine sonuçlar doğurmuş, bugün Ukrayna sınırları içinde kalan stratejik öneme sahip Hotin Kalesi düşmüş ve Ruslar Dinyeper (Turla) Irmağının batısına geçerek, Avrupa'daki Osmanlı varlığını tehdit eder bir konum elde etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun zafiyet içinde bulunduğu bir süreçte, Rus Çarlığı ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması dönemine ve Kırım’ın çalkantılı günlerine rastlayan hanlığı, toplam iki yıl 10 ay devam etmiştir.

  IV. Devlet Giray istikrarı sağlamak ve hanlığı devralmak üzere İstanbul'dan görevlendirilerek 1775 yılında deniz yoluyla Kırım’a çıktı. Kırım'da bulunan Rus kuvvetleriyle mücadele etti ve savaşa girdi. Ruslardan Kafkasya ile doğrudan teması olan Kefe Limanını geri almayı başardı. Bu ilk başarıların ardından Kırım Han’ı olan II. Sahib Giray tahtı bırakarak İstanbul’ kaçtı. Böylece Devlet Giray, ‘VI. Devlet Giray ’ ünvanı ile fiilen Kırım Han'ı oldu. Kırım halkını, Osmanlı’yı ve Rusları ‘hoş tutacak’ acil önlemler alarak ülkede istikrarı yeniden tesis etmeye çalıştı. Çariçe Katerina bu dönemde de Kırım’ı istikrarsızlaştırma siyasetinı südürdü.

  Kısa süre sonra mevcut sorunlar ve hoşnutsuzluklar yeniden su üzerine çıktı. Kırım’dan Anadolu’ya göçler durmadı, artarak devam etti. İstanbul’daki Kırım muhacirleri ve ileri gelenleri Osmanlı Devleti üzerinde Kırım'ın kurtarılması ve Küçük Kaynarca Anlaşması'nın iptali talebi yönünde tesirlerini arttırdılar. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu artık bu taleplerin üstesinden gelecek bir iradeden yoksundu.
+ Yorum Gönder